1

De relatie van armoede op het platteland en vluchtelingenstromen

ROME – Het valt te begrijpen dat zowel deskundigen op het gebied van ontwikkeling als beleidsmakers zich richten op migratie naar urbane gebieden en de noodzaak tot duurzame urbanisatie. Maar ze moeten ook de dramatische veranderingen die zich in plattelandsgebieden voordoen, en die veel te vaak worden genegeerd, niet uit het oog verliezen.

Ondanks dat de stijgende vraag naar voedsel – aangezwengeld door de groeiende bevolking en inkomens – mogelijkheden creëert voor mensen op het platteland, blijven honger en armoede geconcentreerd in de plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden. Tenzij ontwikkeling op het platteland meer aandacht krijgt, zullen jonge mensen de landbouw en het platteland blijven verlaten op zoek naar een beter leven in de stad of het buitenland.

Vorig jaar op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties namen wereldleiders de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Sustainable Development Goals (SDG’s) tot 2030 aan, die een engagement bevatten om ‘niemand in de teek te laten.’ En omdat het aantal mensen dat gedwongen is te vluchten dit jaar een recordhoogte heeft bereikt, zal de VN op 19 september een top houden om dit probleem te bespreken.

Maar geen enkele poging om de problemen rond de mondiale vloedgolf aan migranten en vluchtelingen aan te pakken kan slagen tenzij deze zich specifiek op het lot van ‘s werelds armen richt.

Volgens de Wereldbank leefde in 1990 ongeveer 37% van de mensen in ontwikkelingsregio’s van minder dan 1,90 dollar per dag. In 2012 was dit 12,7%, wat betekent dat meer dan een miljard mensen aan extreme armoede is ontsnapt. En toch is de ongelijkheid tussen stedelijke en plattelandsgebieden groter geworden. Vandaag de dag leeft drie kwart van de armste en hongerigste mensen ter wereld op het platteland.

Kleine boerenbedrijven ondersteunen 2,5 miljard mensen wereldwijd, en zijn verantwoordelijk voor tot 80% van het voedsel dat in Azië en Sub-Sahara Afrika geproduceerd wordt. Maar de meeste kleine boeren zijn nog steeds verstoken van veel van de benodigde basiscondities om hun bedrijven te laten groeien en om in hun gemeenschappen te investeren, zoals op gebied van financiën, infrastructuur, toegang tot de markt, beschermd landeigendom, en toegang tot hulpbronnen.

Dit betekent dat inspanningen om plattelandsgebieden te transformeren deze institutionele factoren tot doel moeten hebben (samen met het vergroten van de seksegelijkheid en garantie van de rechtsstaat), terwijl er tegelijkertijd nieuwe technologieën in lokale gemeenschappen geïntroduceerd worden. En het meest belangrijke is dat de lokale mensen zelf betrokken moeten worden, niet alleen als belanghebbenden of begunstigden van hulp, maar als partners.

Twee nieuwe studies bieden belangrijke perspectieven in de uitdaging armoede, honger, en ongelijkheid wereldwijd te reduceren. Het Rural Development Report van het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), dat wordt gepubliceerd op 14 september, compileert nieuw onderzoek voor beleidsmakers en anderen die armoede proberen uit te roeien. Vooraanstaande denkers hebben projecten op het platteland in meer dan zestig ontwikkelingslanden geanalyseerd, en hier conclusies over wat wel en wat niet werkt uit getrokken.

Een centrale bevinding is dat ontwikkeling specifiek gericht op plattelandsgemeenschappen een grote positieve impact heeft op inkomens, veiligheid, en voedsel en voeding. En deze verbeteringen van de kwaliteit van leven vertalen zich vervolgens naar betere educatie, gezondheidszorg, en andere onmisbare diensten. Deze winsten zijn echter niet gelijk verdeeld, en Sub-Sahara Afrika heeft veel minder vooruitgang gezien dan andere regio’s.

De tweede studie, gefinancierd door IFAD en recent gepubliceerd door het International Food Policy Research Institute, onderzoekt de wereldwijde economische recessie die in 2012 begon in de context van plattelandsbevolkingen. Deze heeft gevonden dat als resultaat van deze recessie in 2030 38 miljoen meer mensen in extreme armoede zullen leven dan anders waarschijnlijk het geval was geweest, waarbij boerengezinnen in landen met middeninkomens in het bijzonder gevaar lopen.

Dit is een serieuze uitdaging voor de SDG’s die tot doel hebben armoede ‘in al zijn vormen overal’ te beëindigen, en versterkt nog eens de zaak voor beleid en investeringen die specifiek op plattelandsgebieden gericht zijn, waar maatregelen voor armoedebestrijding meer nodig zijn en een grotere impact zullen hebben.

De progressie van plattelandsgebieden tot nu toe onthult hun toekomstpotentieel. In veel gevallen zijn hun economieën gediversifieerd en dynamischer geworden, en nieuwe wegen en netwerken hebben de fysieke en culturele afstand tussen stads- en plattelandsbewoners kleiner gemaakt. In dorpen en kleine steden komen er nieuwe vormen van gemeenschap op waarin de landbouw, die wel nog steeds van groot belang is, niet langer het enige is dat het economische en culturele leven definieert.

Het is tijd om holistischer naar ontwikkeling te gaan kijken, en te erkennen dat ontwikkeling van het platteland en van de stad elkaar niet wederzijds uitsluiten – de een heeft de ander nodig. Wanneer we het platteland negeren zullen aanhoudende honger en armoede migratiestromen blijven aandrijven, niet alleen naar stedelijke gebieden, maar ook naar buurlanden, landen in de regio, en bestemmingen verder weg. Het verwaarlozen van plattelandsgebieden zal ontwikkelingslanden niet vooruit helpen; in tegendeel, voor velen dreigt dit de vooruitgang die geboekt is te niet te doen.

Vertaling Melle Trap