2

Lesní František

WASHINGTON, DC – Když papež František navštívil v červenci Latinskou Ameriku, vyjádřil naléhavou prosbu o ochranu amazonského pralesa a jeho obyvatel. “Náš společný domov je pleněn, pustošen a beztrestně poškozován,“ řekl aktivistům shromážděným na Světovém setkání lidových hnutí v Bolívii. “Zbabělé obhajování výše zmíněného je vážný hřích.“

Věnovat pozornost Františkově výzvě k činům není jen otázka morální roviny, ale také ryze praktické. Až se později v tomto roce sejdou v Paříži světoví lídři na konferenci OSN pro změnu klimatu, aby vytvořili reakci na výzvy globálního oteplování, měli by zavést opatření k ochraně tropických lesů a lidí, pro které jsou tyto lesy domovem.

František je stěží prvním misionářem, který navštívil Amazonii. Františkánští, jezuitští a dominikánští kněží šířili v regionu evangelium po staletí. Co činí Františkovu výzvu jinou je skutečnost, že jeho slova nebyla ani tak namířena na lokální obyvatelstvo, jako spíše na obyvatele Severní Ameriky a Evropy, kde poptávka po dřevu, biopalivech a zemědělských produktech živí destrukci deštných pralesů a ohrožuje životy domorodých obyvatel.

Amazonské komunity těžce trpí kvůli ekonomickým stimulům plynoucím z kácení deštných pralesů. Domorodci po celém světě jsou zabíjeni, je jim vyhrožováno a jsou vytlačováni ze svých domovů. Z celkového počtu 116 ekologických aktivistů, kteří byli zabiti v roce 2014, bylo 40% lokálních lídrů. Například Edwin Chota a tři další lídři komunity Ashaninka v Peru, byli v září 2014 brutálně zavražděni, s největší pravděpodobností lokálními těžaři. O dva měsíce později byl při cestě na protest proti těžařským projektům, které ohrožují domácí obyvatelstvo, mučen a zavražděn José Isidro Tendetza Antún, vůdce lidu Shuar v Ekvádoru.

Vedle toho, že jde o urážku lidských práv, je odlesňování a k němu přidružený útok na původní obyvatelstvo vážnou hrozbou pro boj s klimatickými změnami. Pojítko mezi ztrátou lesního porostu a globálním oteplováním je velmi dobře zdokumentováno. Emise oxidu uhličitého z kácení a vypalování lesů tvoří téměř 10% světových emisí.

Mezitím ukázali lidé žijící v lesích, že jsou mnohdy nejlepšími ochránci stromů, na kterých závisí jejich živobytí. Lesy, kde domorodci obvykle žij��, zadržují často více uhlíku než ty, které jsou spravovány jinými majiteli, ať již soukromými, nebo veřejnými. Domorodí správci v brazilské Amazonii hrají klíčovou roli ve snížení míry odlesňování – za značnou cenu. Za posledních 12 let bylo v Brazílii zabito více aktivistů a domorodých vůdců než v jakékoliv jiné zemi.

Během řízení v Paříži v další části letošního roku se od zemí očekává prezentace národních plánů, známých jako Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), které představí konkrétní kroky, které země podniknou ke snížení emisí CO2. A pokud má být respektována výzva papeže Františka, tyto kroky musí zahrnovat závazky k pomoci domorodcům zajistit si právo na jejich území a umožnit jim chránit jejich lesy proti zničení.

Zatím předala předběžné INDCs ke zhodnocení pouze jen čtvrtina ze všech zemí světa. Bohužel, jen málo zemí s tropickými pralesy předalo své plány a ze zemí v oblasti Amazonie tak neučinila dokonce ani jedna.

Naopak Mexiko dává dobrý příklad. Vláda použila její INDCs k určení několika ambiciozních cílů, včetně závazku k nulovému odlesňování až do roku 2030 a k obnovení lesních ekosystémů v rozvodí země. A přesto, i když má Mexiko relativně silná formální práva pro území a nemovitosti domorodých obyvatel a lokálních společenství, tato práva musí být ještě integrována do směrnic – což brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji.

Industrializované země, jako jsou Spojené státy americké a členské stát EU, nesou mimořádnou zodpovědnost za zajištění řešení problému odlesňování. Komunitám lidí žijící v zalesněných oblastech musí být poskytnuta pomoc se správou jejich zdrojů a udržením živobytí. Green Climate Fund, který byl založen OSN s cílem pomoci rozvojovým zemím snížit emise CO2 a přizpůsobit se klimatickým změnám, by měl zahrnout také opatření specifická pro domorodé obyvatelstvo, v souladu Dedicated Grant Mechanism Klimatického investičního fondu (Climate Investment Fund).

Nadcházející cesty papeže Františka budou zahrnovat návštěvy Washingtonu, DC a Paříže, kde se očekává pokračování jeho podpory ve jménu životního prostředí. Je na našich lídrech, aby vyslyšeli jeho výzvu a přetvořily modlitby do politiky.