1

Zdravotnictví bez amantů

LAGOS – Během večeře v jedné restauraci v nigerijském hlavním městě Abuja jsem nedávno pozorovala nesourodý pár. Muži bylo od pohledu nejméně 60 let, ale měl na sobě přiléhavé džíny a těsně padnoucí tričko bez rukávů; na krku mu visel velký zlatý řetěz, a přestože bylo po osmé večer, měl na očích tmavé sluneční brýle. Jeho společnice, která nevypadala na víc než na 22 let, ho následovala se třemi kamarádkami. Snažila se ho zapojit do hovoru, dokonce se k němu čas od času naklonila, aby mu dala polibek, ale ani slabý úsměv nedokázal zakrýt rostoucí nepohodlí jejího amanta.

Podobné vztahy samozřejmě nejsou ničím novým ani se neomezují pouze na Nigérii. Málokoho dnes šokuje, když zámožný starší muž naváže vztah s mladší a chudší ženou pod příslibem, že jí výměnou za společnost bude financovat vzdělání, cestování či nákupy. Překvapivé spíše je, když se některý z těchto vztahů rozvine do něčeho hlubokého a trvalého.

Vztah mezi Afrikou a Západem tuto dynamiku milenky a amanta silně připomíná, a to zejména v oblasti zdravotnictví. Po celá desetiletí se zdravotnické inovace kopírovaly podle rozvinutých zemí, snad s drobnými variacemi, protože se předpokládalo, že tatínek ví všechno nejlépe. Výsledky však byly rozpačité, drahé a téměř nikdy ne dlouhodobě udržitelné.

Skutečnost je taková, že potřeby, zájmy a zdroje afrických zemí se podstatně liší od potřeb, zájmů a zdrojů jejich západních protějšků. Například ve většině evropských států působí zhruba 30 lékařů na 1000 pacientů; v Nigérii se však tento poměr blíží 4:100 000. Vzhledem k tomuto rozdílu není překvapivé, že západní zdravotnické protokoly v rozvojových zemích nefungují.

Problém tkví v tom, že je obtížné zbavit se přesvědčení, že inovace proudí pouze jedním směrem: ze Severu na Jih. I rozvojové země totiž mohou přispět ke zkvalitnění zdravotnických systémů západních států, které zdaleka nejsou dokonalé (dokonce ani doma).

Jak populace rozvinutých zemí stárnou, prudce rostoucí náklady na zdravotní péči se vymykají kontrole. Očekává se, že celkové výdaje na zdravotnictví ve Spojených státech dosáhnou v roce 2021 hodnoty 4,8 bilionu dolarů, což je téměř pětina HDP a navýšení z 2,6 bilionu v roce 2010 a 75 miliard v roce 1970. Podobně i v Evropě by veřejné výdaje na zdravotnictví mohly vzrůst z 8% HDP v roce 2000 na 14% v roce 2030.

K růstu výdajů na zdravotní péči přispívají také pokroky v oblasti lékařských technologií – podle Nadace Roberta Wooda Johnsona se jedná o 38-65%. Tyto technologie rozšiřují paletu léčebných postupů dostupných pacientům, avšak často za cenu nahrazení levnějších možností dražšími. Nákladově efektivnější řešení jsou přitom klíčovým předpokladem k zajištění, aby měl větší počet lidí přístup k život zachraňujícím lékařským technologiím.

A právě zde nastupují na scénu inovace rozvojových zemí. Stále větší globální propojenost proměnila inovační krajinu a poskytla každému člověku vybavenému mobilním telefonem či připojením k internetu přístup k myšlenkám a prostředkům potřebným k zavádění převratných systémů. Připočteme-li k tomu úroveň potřeb, která je v rozvinutých státech vyšší, pak mohou rozvojové země nejen revolučně proměnit vlastní zdravotnické systémy, ale také pomoci nacházet řešení bolavých míst zdravotnictví v rozvinutém světě.

Dobré na tom je, že potenciál rozvojových zemí k inovacím je stále evidentnější. Aby Afričané překonali omezení daná absencí moderní infrastruktury v jejich zemích, stále více využívají výhod mobilních technologií a obnovitelných energetických zdrojů, jako je solární energie.

V oblasti zdravotnictví je zde například ghanská mPedigree Network – první společnost, která díky systémům krátkých mobilních kódů detekuje falešné léky, jejichž užívání způsobí na celém světě v průměru 2000 úmrtí denně. I se základním typem mobilního telefonu si mohou lidé okamžitě – a bezplatně – ověřit, zda je určitý lék pravý. Novorozenecký inkubátor Embrace vyvinutý v Indii zase stojí zhruba 200 dolarů – oproti 2000 dolarům za konvenční inkubátor z USA –, díky čemuž získávají miliony novorozenců s nízkou porodní váhou nebo předčasně narozených novorozenců přístup k tomuto život zachraňujícímu zařízení.

Stovky podobných inovací poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči těm, kdo ji potřebují nejvíce, a to za pouhé 1% nákladů běžných v Americe, Evropě či Japonsku. Tento typ inovací může zlepšovat životy milionů lidí v rozvojových zemích a současně přispívat ke snižování ochromujících nákladů na zdravotní péči v západních zemích.

Vztahy mezi amanty a jejich společnicemi mívají zřídkakdy dlouhého trvání. Rovnocenné partnerství však má šanci na úspěch. Je načase, aby vedoucí světoví představitelé i multilaterální organizace docenili a podpořili potenciál Afriky k inovacím – v zájmu všech.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.