1

Onderwijsvernieuwing in het Midden-Oosten

LONDEN – Ter ondersteuning van de miljoenen mensen die ontheemd zijn geraakt in het Midden-Oosten zijn hulpmiddelen nodig die de capaciteit van de Verenigde Naties veruit te boven gaan. Dit is ook een voortdurende uitdaging op het gebied van de humanitaire hulp voor bedrijven, stichtingen en donoren uit de publieke sector. Terwijl de vredesbewaarders van de Verenigde Naties worden gefinancierd door een systeem van vaste bijdragen, is de humanitaire hulp afhankelijk van vrijwillige donaties. Onderwijs, dat een lagere prioriteit geniet dan fundamentele levensbehoeften als voedsel en onderdak, blijft daarbij maar al te vaak onderbelicht.

Dit onvermogen is veel gevaarlijker dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. In feite staan we nu voor een onderwijscrisis die dreigt een verloren generatie jongeren te creëren, zonder enige hoop op een betere toekomst. De meerderheid van de zes miljoen ontheemde kinderen in Syrië gaat niet naar school, terwijl zo'n 250.000 jongeren een universitaire opleiding mislopen. In het door de oorlog verscheurde Jemen en Irak moeten nog eens miljoenen kinderen het zonder school stellen. Sommigen komen tussen hun zesde en hun achttiende nooit in een klaslokaal.

Maar dankzij het Platform for Education in Emergencies Response (PEER) kunnen liefdadigheidsinstellingen, filantropen en stichtingen zich nu aaneensluiten om vluchtelingenstudenten te helpen mogelijkheden te vinden voor hoger onderwijs, en om veilige wijkplaatsen te bieden aan lectoren en hoogleraren die door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad worden vervolgd. PEER zal Syrische vluchtelingen in de gelegenheid stellen colleges te volgen, en zal uiteindelijk uitgroeien tot een wereldwijde internet-universiteit voor ontheemde studenten van alle niveau's.

PEER wordt gesteund door het Institute of International Education en de Catalyst Foundation for Universal Education, een onderwijs-liefdadigheidsinstelling die is opgericht door de voormalige bestuursvoorzitter van de New York University, John Sexton. Naast PEER beoogt de Catalyst Foundation ook projecten van de grond te krijgen die de kwaliteit van scholen verbeteren, investeringen in de educatieve sector aanjagen, en curricula introduceren ter bevordering van het naast elkaar bestaan van diverse godsdiensten in het Midden-Oosten en elders.

Scholen zijn de eerste plekken waar we in de landen van het Midden-Oosten tolerant burgerschap tot stand kunnen brengen. Met dit in het achterhoofd beoordeelt de Catalyst Foundation nieuwe projecten op het gebied van burgereducatie in de regio – evenals in Oost-Europa, Afrika en de Verenigde Staten – om vast te stellen hoe schoolcurricula het best het onderlinge begrip tussen godsdiensten kunnen cultiveren.

Een grote generatie jongeren, die nu opgroeit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika – en spoedig tweehonderd miljoen mensen zal tellen –, zou een goede dienst worden bewezen met een onderwijsmodel dat de culturele co-existentie bevordert, vooral in een tijd dat bepaalde politici in het Westen ontkennen dat co-existentie mogelijk is. Een modelcurriculum hoeft zich niet te beperken tot het doceren van de Gulden Regel of het doen van een optimistisch beroep op universele religieuze axioma's. Het moet ook cursussen bieden waarin studenten kunnen leren dat diversiteit een kracht is, en een publiek goed voor hun samenlevingen. Dat is wat de Catalyst Foundation hoopt te doen.

Het voorstel is te beginnen met een zestal proefprojecten, inclusief een middelbare school in de Verenigde Arabische Emiraten, middelbare scholen in de VS en Europa, en een middelbare school in Libanon die Syrische vluchtelingenstudenten opneemt. Libanon is een bijzonder belangrijke deelnemer aan dit project. Ondanks zijn lange geschiedenis van politieke, sociale en religieuze verdeeldheid wordt daar aan alle negenjarige scholieren – of ze nu shiitisch, soennitisch of christelijk zijn – een curriculum aangeboden dat de waarde en waardigheid van alle godsdiensten benadrukt, evenals de overeenkomsten ertussen.

Het Libanese model is een goed startpunt voor de ontwikkeling van een raamwerk dat wereldwijd kan worden gebruikt. Het curriculum van de Catalyst Foundation zal waarschijnlijk universele thema's omvatten om jongeren van zeer uiteenlopende nationale, religieuze en culturele achtergronden ertoe aan te zetten zich met elkaar te verhouden, online of in persoon, door hun inzichten en ervaringen te delen. Het doel is de bevordering van cultureel en religieus begrip en dialoog tussen jongeren in een cruciaal stadium van hun opleiding, in de hoop dat zij leiders kunnen worden van hun landen en gemeenschappen.

Hervormers hebben vele kansen om nieuwe virtueuze cycli te creëren in de onderwijssector van het Midden-Oosten, en zij zouden lering moeten trekken uit het pionierswerk van Sir Ronald Cohen op het gebied van investeringen met sociale impact. Sociale ondernemers in de onderwijssector hebben nu meer financieringsinstrumenten tot hun beschikking dan ooit tevoren – van durfkapitaal tot doelgerichte beleggingsfondsen – en zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het in de 21e eeuw brengen van de klaslokalen van het Midden-Oosten.

Te veel ideeën uit het verleden, die in de nonprofit-sector zijn opgedoken, zijn als gevolg van een gebrek aan financiering in goede bedoelingen blijven steken. De Catalyst Foundation mikt erop “seed capital” ter beschikking te stellen voor onderwijs-startups, en ze te helpen succesvolle programma's op te schalen.

Voor iedereen die geeft om het onderwijs in het Midden-Oosten is de opgave duidelijk: het voorzien van miljoenen arme en kwetsbare jongeren van de steun die zij nodig hebben om hun levens te veranderen en te verbeteren via onderwijs. Zoals de Catalyst Foundation wil laten zien, kan een beetje sociaal ondernemen een groot verschil maken.

Vertaling: Menno Grootveld