1

Inovace ve vzdělávání na Blízkém východě

LONDÝN – K podpoře milionů nově vysídlených na Blízkém východě jsou zapotřebí prostředky dalece přesahující kapacity Organizace spojených národů; v oblasti humanitární pomoci se jedná o setrvalou výzvu pro firmy, nadace i dárce ve veřejném sektoru. Mírové sbory OSN se sice financují systémem „určených příspěvků,“ ale humanitární pomoc závisí na dobrovolných darech. Vzdělávání, které má nižší prioritu než základní potřeby k přežití jako potraviny a přístřeší, se velice často pomíjí.

Tento nedostatek je mnohem nebezpečnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Máme vlastně před sebou vzdělávací krizi, u níž hrozí, že za sebou zanechá ztracenou generaci mladých lidí bez naděje na lepší budoucnost. Většina ze šesti milionů syrských dětských vysídlenců zůstává bez školní docházky a zhruba 250 tisícům mladých lidí unikají vysokoškolská studia. Ve válkou rozervaném Jemenu a Iráku nechodí do školy miliony dalších dětí. Některé projdou školním věkem, aniž by kdy vstoupily do školní třídy.

Díky Platformě pro řešení vzdělávání v krizových situacích (PEER) se však mohou charity, filantropové a nadace spojit, aby studentům mezi uprchlíky pomohli najít příležitosti k vyššímu vzdělávání a zajistili azyl pro vysokoškolské učitele a profesory perzekuované režimem syrského prezidenta Bašára al-Asada. PEER propojí syrské uprchlíky připravené na vysokoškolské studium se školami připravenými na uprchlíky a nakonec bude fungovat jako internetový uzel vyššího vzdělávání pro vysídlené studenty všech ročníků na světě.

PEER má podporu Institutu mezinárodního vzdělávání a nadace Catalyst for Universal Education, vzdělávací charity založené bývalým rektorem Newyorské univerzity Johnem Sextonem. Kromě PEER se nadace Catalyst zabývá také projekty, které by zlepšily prověřování škol, pobízely v sektoru vzdělávání k investicím zohledňujícím společenské dopady a zaváděly osnovy povzbuzující na Blízkém východě a po celém světě soužití napříč vírami.

Školy jsou první místo, kde v zemích Středního východu můžeme propagovat inkluzivní občanstv��. Nadace Catalyst proto vyhodnocuje pilotní projekty občanského vzdělávání v regionu – jakož i ve východní Evropě, Africe a Spojených státech – s cílem určit, jak mohou školní osnovy nejlépe kultivovat porozumění mezi náboženstvími.

Početné generaci mladých lidí vyrůstajících na Blízkém východě a v severní Africe – brzy jich bude 200 milionů – by velmi prospěl vzdělávací model pěstující kulturní soužití, zejména v době, kdy někteří politici na Západě popírají, že je soužití možné. Vzorové osnovy se nemusejí omezovat na výuku zlatého pravidla či optimistické apely na univerzální náboženské axiomy. Měly by také podporovat kurzy, které budou žáky učit, že rozmanitost je síla a veřejný statek jejich společností. Nadace Catalyst doufá, že právě to bude dělat.

Současným návrhem je pracovat se zhruba půltuctem pilotních škol, mimo jiné středních škol ve Spojených arabských emirátech, USA, Evropě a Libanonu, které přijímají syrské studenty z řad uprchlíků.  Obzvlášť důležitým účastníkem tohoto projektu je Libanon. Navzdory dlouhé historii politických, sociálních a náboženských sporů, se všichni devítiletí žáci učí podle osnov, které před dětmi bez rozdílu – šíity, sunnity či křesťany – vyzdvihují hodnotu a vážnost všech vyznání a styčné plochy mezi nimi.

Libanonský model je dobrým výchozím bodem pro vývoj rámce, který bude možné využít celosvětově. Osnovy nadace Catalyst budou pravděpodobně obsahovat univerzální témata, aby mladé lidi různého národnostního, náboženského a kulturního původu pobízely vzájemně se ovlivňovat, přes internet či osobně, sdílením vlastních postřehů a zkušeností. Cílem je tříbit kulturní a náboženské porozumění a dialog mezi mladými lidmi v zásadní fázi jejich vzdělávání, s nadějí, že z nich vyrostou lídři zemí a komunit.

Reformátoři mají skutečně mnoho příležitostí vytvářet nové kladné dominové efekty napříč blízkovýchodními školskými sektory a měli by si vzít ponaučení z průkopnického díla Sira Ronalda Cohena na poli investic zohledňujících společenské dopady a sociálního podnikání jako celku. Sociální podnikatelé v oblasti vzdělávání mají dnes k dispozici víc finančních nástrojů než dřív – od rizikového kapitálu po fondy cílených investic a další nové třídy aktiv – a mohou sehrát důležitou úlohu při posouvání výuky na Blízkém východě do jedenadvacátého století.

Příliš mnoho nápadů vzešlých z neziskového sektoru stagnuje kvůli nedostatku financí. Cílem nadace Catalyst je poskytnout zárodečný kapitál vzdělávacím startupům a pomoci jim rozšířit úspěšné programy.

Každému se zájmem o vzdělávání na Blízkém východě je náš úkol jasný: zajistit milionům chudých a zranitelných mladých lidí podporu, již potřebují, aby učením proměnili a zlepšili své životy. Nadace Catalyst chce ukázat, že malý sociální podnik může mít pro pokrok velký význam.

Z angličtiny přeložil David Daduč