2

Jak porazit meningitidu v Africe

SEATTLE – Pokrok Afriky v boji proti meningitidě typu A patří k nejméně medializovaným úspěchům globálního zdravotnictví. Díky vývoji a rozšíření levné vakcíny se podařilo zachránit životy statisíců dětí a zajistit prosperitu komunit, které by tato nemoc jinak ničila.

Meningokoková meningitida typu A je bakteriální zánět blan obklopujících mozek a míchu, který může být smrtelný. Její epidemie více než sto let zuřily ve 26 zemích subsaharské Afriky, kde každoročně zabíjely či ochromovaly desetitisíce převážně mladých lidí. Na africkém kontinentu mají z této nemoci velký strach; své oběti totiž dokáže během několika hodin zabít nebo jim těžce poškodit mozek.

Nemoc se obvykle šíří na začátku kalendářního roku, kdy suchý vítr ze Saharské pouště začíná vanout jižním směrem. Epidemie z let 1996-1997 měla v subsaharské Africe za následek více než 250 000 případů a 25 000 úmrtí, z nichž velkou část tvořily děti. Z těch, kteří přežili, zůstal každý čtvrtý člověk trvale postižený paralýzou, slepotou, hluchotou, záchvaty či poškozením mozku.

Dopad meningitidy typu A na rodiny a komunity je zničující. Ve snaze zaplatit léčbu jsou mnohé rodiny nuceny prodat majetek, který potřebují k živobytí: dobytek, osivo a nářadí. Zdravotní postižení v důsledku prodělané infekce navíc může snížit schopnost vyléčeného člověka zajistit si dostatečný příjem nebo se postarat o sebe a rodinu. Celé komunity tak mohou zabřednout ještě hlouběji do chudoby, zatímco zdravotníci mají plné ruce práce s potíráním epidemií.

Utrpení, které tato nemoc způsobuje, nicméně posloužilo jako impulz k akci. Před šestnácti lety založili ministři zdravotnictví afrických států, mezinárodní zdravotnická nevládní organizace PATH, Světová zdravotnická organizace (WHO),Indický sérologický ústav, Nadace Billa a Melindy Gatesových a desítky dalších partnerů program s názvem Projekt vakcinace proti meningitidě (MVP). Jeho cíl byl prostý: vyvinout dostupnou vakcínu určenou k boji proti meningitidě typu A v Africe.

Projekt byl úspěšný. Během necelých deseti let došlo k uvedení vakcíny MenAfriVac, která znamenala okamžitý a dramatický průlom v boji proti epidemiím meningitidy typu A. Byl jsem přítomen u uvedení této vakcíny v Burkině Faso v prosinci 2010. Měl jsem obavy, zda se vůbec někdo dostaví. Když jsem se však den před uvedením vakcíny sešel s tamním ministrem zdravotnictví a zeptal se ho, z čeho má největší obavy on, dal mi překvapivou odpověď: „Abychom zvládli nával.“

Měl pravdu. Před všemi imunizačními místy se vytvořily obrovské zástupy lidí, kteří stáli na horkém slunci ve frontách a dychtivě toužili získat ochranu proti této smrtelné nemoci. Šlo doslova o událost státního významu, které se zúčastnil i prezident. První vakcinační kampaň pokryla prakticky všechny občany ze země ve věku 1-29 let.

V následujících pěti letech bylo v celé subsaharské Africe imunizováno přes 235 milionů lidí. Očekává se, že do roku 2020 ochrání vakcína dalších 400 milionů osob – čímž se předejde milionu případů nákazy meningitidou typu A, 150 000 úmrtím na toto onemocnění a 250 000 případům těžkého postižení osob, kteří tuto nemoc přežili.

MVP představuje působivý příklad, čeho lze dosáhnout spoluprací vedoucích afrických představitelů a expertů z celého spektra globálního zdravotnictví. Silná dočasná partnerství usilující o konkrétní cíl mohou mít vskutku katalyzující účinky. Práce však zdaleka neskončila. WHO loni schválila MenAfriVac pro používání v pravidelných vakcinačních programech, čímž umožnila ochranu dalších milionů lidí.

V sázce je mnoho. Všeobecný přístup k imunizaci je základním stavebním kamenem zdraví, rozvoje a hospodářského růstu. Několik afrických zemí si to uvědomilo a už vytvářejí plány, jak letos začlenit vakcíny proti meningitidě – a dalším nemocem – do zavedených imunizačních systémů. Úkolem pro africké činitele je zajistit hladký a úplný přechod z masových vakcinačních kampaní na rutinní imunizaci.

Minulý týden se vládní představitelé sešli v Etiopii na historicky první konferenci ministrů o imunizaci v Africe, kde se znovu zavázali zajistit, aby všichni lidé na kontinentu měli přístup k potřebným vakcínám. To bude vyžadovat další investice do imunizace, zlepšení sběru a analýzy dat, nové nástroje a přístupy a především silná partnerství.

Musíme stavět na odkazu MVP a snažit se vytvořit svět, v němž každé dítě dostane život zachraňující vakcíny potřebné k tomu, aby přežilo a prospívalo.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.