Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

stiglitz262_JOHANNES EISELEAFPGetty Images_stock market Johannes Eisele/AFP/Getty Images

Is het stakeholder-kapitalisme werkelijk terug?

NEW YORK – Veertig jaar lang is de toonaangevende doctrine in de Verenigde Staten geweest dat bedrijven hier en nu de aandeelhouderswaarde – de winsten en de aandelenkoersen – moeten maximaliseren, wat er ook gebeurt en ongeacht de gevolgen voor werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen. Dus de verklaring waarin het stakeholder-kapitalisme werd ondersteund, die eerder deze maand door vrijwel alle leden van de US Business Roundtable werd ondertekend, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Dit zijn immers de CEO's van Amerika's machtigste bedrijven, die tegen hun mede-Amerikanen en de hele wereld zeggen dat het ondernemen over meer gaat dan louter winst maken. Dat is nogal een ommezwaai. Of toch niet?

De vrijemarkt-ideoloog en Nobelprijswinnaar Milton Friedman was niet alleen invloedrijk doordat hij de doctrine van het primaat van de aandeelhouder verspreidde, maar ook doordat hij dit in Amerikaanse wetgeving vastgelegd wist te krijgen. Hij ging zo ver om te zeggen dat “het bedrijfsleven slechts één sociale verantwoordelijkheid kent – het aanwenden van zijn middelen en het verwezenlijken van activiteiten, bedoeld om de winst te verhogen.”

De ironie is dat kort nadat Friedman deze ideeën had geuit, en rond de tijd dat ze gepopulariseerd werden en vastgelegd werden in wetten voor het ondernemingsbestuur – alsof ze gebaseerd waren op een gezonde economische theorie – Sandy Grossman en ik, in een reeks papers eind jaren zeventig, hebben aangetoond dat aandeelhouderskapitalisme helemaal niet leidde tot een maximalisatie van het welzijn van de samenleving.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/roc9dE2nl;
  1. solana114_FADEL SENNAAFP via Getty Images_libyaprotestflag Fadel Senna/AFP via Getty Images

    Relieving Libya’s Agony

    Javier Solana

    The credibility of all external actors in the Libyan conflict is now at stake. The main domestic players will lower their maximalist pretensions only when their foreign supporters do the same, ending hypocrisy once and for all and making a sincere effort to find room for consensus.

    0

Edit Newsletter Preferences