Businessmans handing folded fifty euro notes Getty Images

Jak by měli kryptoboháči naložit se svými penězi?

LONDÝN – Časopis Forbes zveřejnil v únoru svůj vůbec první žebříček lidí, kteří nejvíce zbohatli na kryptoměnách. Majetek osob zastoupených v první desítce se pohybuje kolem miliardy dolarů, ovšem ten nejbohatší z nich – americký blockchainový inovátor jménem Chris Larsen – disponuje majetkem v odhadované hodnotě 8 miliard dolarů. Nejlepší cestou, jak vytáhnout digitální měny ze stínů do „adolescence v podobě legitimní kategorie aktiv“, je podle editora Forbesu posvítit si na ty, kteří z nich mají největší zisk.

Jakmile k tomu dojde, budou mít novopečení a čerstvě slavní kryptoměnoví miliardáři zájem ukázat, že se nechtějí mít dobře jen oni sami, ale rádi by prospěli i svému okolí. A jednou z nejspolehlivějších filantropických aktivit je podpora zdravotnictví v rozvojových zemích.

Když jsem před několika lety pracoval jako soukromý konzultant v oblasti zdravotnických strategií, radil jsem majetným jednotlivcům a jejich firmám v Jižním Súdánu, Gambii a Tanzanii, jak nejlépe podporovat komunity, v nichž jejich firmy působí. Tito investoři – téměř všichni měli krásné zisky z ropného průmyslu – čelili intenzivnímu společenskému tlaku na to, aby využili svého bohatství k prosazování humanitárních cílů.

Zčásti i díky mým radám začali investovat desetimiliony dolarů do zkvalitnění zdravotnické infrastruktury. Prvotní alokace byly skromné, avšak postupem času pomohly jejich dary financovat zdravotnické reformy i jinde v Africe. A přestože jejich investice představovaly jen malý zlomek celkových potřeb, mají značný dopad na zdraví obyvatel.

Nejbohatší držitelé kryptoměn by mohli snadno pokračovat tam, kde nejbohatší lidé z ropného sektoru skončili. A lidem ze seznamu Forbesu, kteří hledají nápady, jak se zapojit do filantropické činnosti související se zdravotnictvím, se nabízejí čtyři možnosti:

Za prvé se jednoduše odhodlat k darům. Například se lze připojit k lidem, jako jsou Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk a mnoho dalších, kteří darovali nejméně polovinu svého osobního majetku na společensky prospěšné účely včetně globálního zdraví. Případně se jejich závazek může podobat závazku globálních fotbalových hvězd, které slíbily, že budou věnovat nejméně 1% své mzdy na charitu. Tak či onak je závazek k velkorysosti stěžejní.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Za druhé prosazovat transakční daň z obchodů s digitální měnou a podporovat využití takto získaných prostředků k financování zdravotnických projektů v rozvojovém světě. Taková daň by mohla být modelována podle vzoru „daně Robina Hooda“, o níž se uvažuje ve Velké Británii a která by zatížila finanční transakce drobným poplatkem s cílem pomoci financovat programy zmírňování chudoby a klimatické iniciativy.

Za třetí podporovat projekty digitální gramotnosti na rozvíjejících se trzích. V mnoha chudých zemích trpí zdravotnické systémy nezabezpečenými záznamy o pacientech, což je mezera, kterou by kryptoměnové technologie mohly pomoci zacelit. Investice do digitálních řešení by rovněž mohly přispět ke zkvalitnění zdravotnických výsledků a zjednodušení rozhodovacího procesu založeného na datech.

A konečně financovat projekty, které zlepšují management zdravotnických financí. Kryptoměnoví miliardáři vděčí za svůj majetek bezpečnosti svých transakcí; z podobných kontrolních mechanismů by mohlo těžit i zdravotnictví v rozvojovém světě, které je zamořené vysokou mírou institucionalizované korupce.

Pro kryptoměnovou filantropii zjednodušeně řečeno neexistuje vhodnější cíl než zdravotnické projekty na globálním Jihu, kde obchodování s digitální měnou expanduje rychleji než kdekoliv jinde. Ve Venezuele, kde národní měna klesá volným pádem, se bitcoin stal hlavní „paralelní měnou“, jíž se platí za základní zboží a služby – včetně léčebných výloh. Ve východní Africe se místní inovátoři uchýlili ke kryptoměnovým systémům, jako je BitPesa, aby podpořili přeshraniční transakce. A dokonce i Světový potravinový program OSN používá kryptoměnu k zasílání peněz uprchlíkům v Jordánsku.

Kryptoměnoví novozbohatlíci samozřejmě nejsou povinni financovat ze svého jmění společensky přínosné projekty; koneckonců jsou to jejich peníze. Dějiny však k megaboháčům hromadícím majetek často nebývají laskavé. Laurence Fink, ředitel investiční firmy BlackRock, která má hodnotu 6 bilionů dolarů, v lednu sdělil podnikatelským špičkám, že pokud stojí o jeho pokračující podporu, musí dělat víc než jen generovat zisky; musí také plnit „společenské cíle“ tím, že budou „pozitivně přispívat společnosti“.

Lidé, kteří nejvíce zbohatli na kryptoměnách, by byli v dobré společnosti, kdyby se zavázali využít část svého bohatství ke zlepšení životů těch, kteří takové štěstí neměli. A podle mých zkušeností neexistuje lepší způsob, jak díky bohatství vykonat maximum dobrého, než investovat do zdravotnictví v rozvojovém světě.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/8f2AGuC/cs;