Businessmans handing folded fifty euro notes Getty Images

Hoe moeten de cryptocurrency-miljardairs hun geld uitgeven?

LONDEN – In februari dit jaar publiceerde Forbes de eerste lijst ooit van cryptocurrency-miljardairs (cryptocurrencies zijn digitale munten zoals Bitcoin). De eerste tien mensen op deze lijst waren allemaal zo'n $1 mrd waard, maar de allerrijkste – een Amerikaanse blockchain-innovator genaamd Chris Larsen – was naar schatting $8 mrd waard. Volgens de eindredacteur van het tijdschrift is de beste manier om digitale munten uit de schaduw te halen en “de adolescentie van een legitieme bezitsklasse binnen te trekken” het in de schijnwerpers zetten van degenen die ervan profiteren.

Als dat eenmaal is gebeurd, zullen de nieuwe cryptocurrency-miljardairs, zoals zovelen vóór hen, gezien willen worden als “goed-doeners,” en niet alleen maar als mensen die goed voor zichzelf zorgen. En een van de beste filantropische doelen om te steunen is de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.

Een paar jaar geleden, toen ik werkzaam was als strategisch consultant voor de particuliere gezondheidszorgsector, adviseerde ik rijke individuen en hun bedrijven in Zuid-Soedan, Gambia en Tanzania over de beste manieren om iets terug te geven aan de gemeenschappen waar hun ondernemingen actief waren. Deze beleggers – die bijna allemaal goed hadden weten te profiteren van de olie-industrie – hadden te maken met intensieve sociale druk om hun rijkdom in te zetten voor humanitaire doeleinden.

Gedeeltelijk op basis van mijn adviezen begonnen ze tientallen miljoenen dollars te investeren in de verbetering van de infrastructuur van de gezondheidszorg. De initiële bijdragen waren bescheiden; maar in de loop der tijd hielpen hun donaties met de financiering van gezondheidszorghervormingen elders in Afrika. Hoewel deze investeringen slechts een klein deel van de totale behoefte dekten, is de impact op de gezondheidsresultaten aanzienlijk geweest.

De rijkste cryptocurrency-miljardairs kunnen makkelijk het stokje van de rijksten uit de oliesector overnemen. En voor degenen op de Forbes -lijst die op zoek zijn naar ideeën over hoe zij zich zouden kunnen bezighouden met aan de gezondheidszorg gerelateerde filantropie, zijn hier vier suggesties:

In de eerste plaats moeten ze zich simpelweg openstellen om te geven. Dit kan worden bereikt door zich te voegen bij Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk en vele anderen die minstens de helft van hun persoonlijke rijkdom aan sociale doelen hebben geschonken, zoals de mondiale gezondheidszorg. Of hun giften zouden meer in lijn kunnen zijn met die van de mondiale voetbalsterren die hebben beloofd minstens 1% van hun salaris aan goede doelen te schenken. Hoe dan ook, een toewijding aan vrijgevigheid is cruciaal.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

In de tweede plaats zouden ze kunnen pleiten voor een transactie-belasting op de handel in digitale munten, en erop aan kunnen dringen dat de inkomsten hiervan worden gebruikt voor de financiering van gezondheidszorgprojecten in de ontwikkelingslanden. Zo'n belasting kan worden gemodelleerd naar de in Groot-Brittannië overwogen Robin Hood Tax, een kleine opslag op financiële transacties, om te helpen betalen voor programma's ter verlichting van de armoede en voor initiatieven op het gebied van de klimaatverandering.

In de derde plaats zouden ze projecten kunnen steunen die zich richten op de digitale educatie in de ontwikkelingslanden. In veel arme landen kampen de gezondheidszorgsystemen met onveilige patiëntenbestanden, een probleem dat cryptocurrencies kunnen helpen oplossen. Investeringen in digitale oplossingen zouden er ook toe kunnen bijdragen de gezondheidsresultaten te verbeteren en de op data gebaseerde besluitvorming te stroomlijnen.

En tenslotte zouden ze projecten kunnen financieren die het beheer over de financiën van de gezondheidszorg verbeteren. Cryptocurrency-miljardairs danken hun fortuin aan de veiligheid van hun transacties; de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, die wordt geplaagd door hoge niveaus van geïnstitutionaliseerde corruptie, kan baat hebben bij soortgelijke controlemechanismen.

Eenvoudig gezegd is er geen betere plek waar cryptocurrency-miljardairs hun filantropische aandacht op kunnen richten dan gezondheidszorgprojecten in het mondiale zuiden, waar de handel in digitale munten zich sneller uitbreidt dan waar dan ook. In Venezuela, waar de nationale munt zich in een vrije val bevindt, is bitcoin de toonaangevende “parallelle munt” geworden om voor fundamentele goederen en diensten te betalen – inclusief medische rekeningen. In Oost-Afrika hebben lokale innovators cryptocurrency-systemen als BitPesa gebruikt ter ondersteuning van grensoverschrijdende transacties. Zelfs het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft cryptocurrencies gebruikt om geld te sturen aan vluchtelingen in Jordanië.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de nouveau riches van de cryptocurrencies niet verplicht zijn om sociale doelen te financieren met hun rijkdom; uiteindelijk is het hún geld. Maar de geschiedenis is de superrijke oppotters van geld dikwijls niet al te goed gezind. In januari zei Laurence Fink, topman van de over $6 bln wakende beleggingsfirma BlackRock, tegen leiders uit het bedrijfsleven dat als zij zijn aanhoudende steun wilden verwerven, zij méér moesten doen dan winsten vergaren; zij moesten ook een “sociaal doel” dienen door “een positieve bijdrage aan de samenleving” te leveren.

De rijkste mensen uit de wereld van de cryptocurrencies zouden zich in goed gezelschap bevinden als zij zouden beloven een deel van hun rijkdom aan te wenden ter verbetering van het leven van de minder bedeelden. En mijn ervaring is dat er geen betere manier is om goed te doen met rijkdom dan het uitgeven ervan aan de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.

Vertaling: Menno Grootveld

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/8f2AGuC/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.