Jak zvýšit trvalou udržitelnost vodních zdrojů

NEW YORK – Od roku 2000, kdy Organizace spojených národů přijala Rozvojové cíle tisíciletí (MDG), globální společenství právem věnuje značnou pozornost zajišťování přístupu k vodě a základním sanitačním službám. Od roku 1990 do roku 2010 získaly přístup ke kvalitnějším vodním zdrojům více než dvě miliardy lidí. V době, kdy se Organizace spojených národů připravuje schválit takzvané Cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG) jako nástupce MDG pro období po roce 2015, by měly důležité otázky spojené se zajišťováním rozsáhlé vodní infrastruktury vyvstat do popředí.

Podle konvenčních názorů závisí lepší přístup k vodě na kopání studní, nacházení řešení na úrovni komunit a zaměřování programů pomoci na větší počet lidí. Tato opatření však tvoří pouze jednu část mnohem rozsáhlejší – a kapitálově náročnější – strategie.

Podle nedávné zprávy UNICEF a Světové zdravotnické organizace o jejich společném monitorovacím programu dodávek vody a kanalizace bylo více než 1,2 miliardám lidí z těch, kteří v letech 1990 až 2008 získali přístup k vodě, nataženo k místu bydliště vodovodní potrubí. Toto číslo snižuje význam „malých“ zdrojů – od kopání studní po zachycování dešťové vody –, o nichž se mnoho lidí domnívá, že k řešení tohoto problému napomáhají nejvíce.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/J1sGicP/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.