Female dentist students Kaveh Kazemi/Getty Images

Het verwezenlijken van gelijke rechten voor man en vrouw in het Midden-Oosten

MASQAT – Vrouwen in de hele wereld hebben eeuwenlang moeten strijden voor de meest fundamentele rechten. De strijd voor gelijke rechten is niet gemakkelijk geweest, en is nog lang niet voorbij. Dat is zeker het geval in het Midden-Oosten, waar de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd doorgaans geworteld zijn in sociale normen, culturele systemen en religieuze doctrines, en soms zelfs in wetten zijn vastgelegd.

In sommige landen van het Midden-Oosten mogen vrouwen niet reizen, werken of zich als stemgerechtigde laten registreren, zonder toestemming van een man uit hun familie. Ook al is het niet uitdrukkelijk verboden, het is voor vrouwen dikwijls heel moeilijk aan werk te komen, niet in de laatste plaats vanwege wijdverbreid verzet van de mannen die deze samenlevingen domineren. Iedere vrouw die heeft geprobeerd een baan te krijgen weet hoe hevig dat verzet kan zijn.

Het gevolg van deze normen en structuren is dat vrouwen in het Midden-Oosten vaak het slachtoffer zijn van discriminatie, isolatie en frustratie. Zij zijn niet in staat vrijelijk aan hun samenlevingen deel te nemen of bij te dragen aan de economische ontwikkeling van hun land.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/2jQrUWU/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.