Female dentist students Kaveh Kazemi/Getty Images

Školení vedoucí k rovnosti pohlaví

MUSCAT – Po staletí ženy na celém světě usilovaly o alespoň základní práva. Boj za rovnost je stoupáním do kopce a to takové, které zdaleka není u konce. Zcela určitě to platí na Blízkém východě, kde jsou výzvy, kterým ženy čelí, obvykle zakořeněné ve společenských normách, kulturním systému a náboženské doktríně a mohou být zakotveny v zákoně.  

https://prosyn.org/2jQrUWUcs