Skip to main content

cunliffejones1_MihajloMaricicGettyImages_journalistwritingmicrophones Mihajlo Maricic/Getty Images

Jak může ověřování fakt vyhrát boj proti dezinformacím

JOHANNESBURG – Podle ověřovatelů fakt z deníku Washington Post se americký prezident Donald Trump dopustil od uvedení do úřadu více než 13 000 nepravdivých či zavádějících tvrzení. Není divu, že někteří lidé pochybují, zda je ověřování výroků politiků odpovědí na problémy dnešní dezinformační doby.

Když se politici a novináři z Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Afriky a Asie sešli v červenci v Londýně na Globální konferenci za svobodu médií, připustili, že rozmach dezinformací přispěl ke klesající důvěře veřejnosti v politiky a média. Účinná řešení se však nenabízejí. Když se evropská politická a podnikatelská elita sešla ve stejný měsíc na konferenci Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2019, i ona viděla jen málo možností, jak obnovit ztracenou důvěru.

To ovšem neznamená, že žádné možnosti neexistují. Jako šéfové či zakladatelé fact-checkingových organizací v Africe, Latinské Americe a Evropě víme, že naše práce může hrát významnou roli při potírání následků dezinformací a obnově důvěry ve spolehlivé zdroje.

Plnění této povinnosti vyžaduje za prvé a především hluboké pochopení výzev, před nimiž stojíme. Většina z téměř dvou set fact-checkingových organizací na světě vychází ve své práci z předpokladu, že pokud se veřejnosti předloží korigovaná informace, obecně ji to přiměje k poopravení mylného názoru.

Není nijak překvapivé, že většina akademické práce v oblasti ověřování fakt si klade za cíl tento předpoklad testovat. Výsledky jsou slibné. Nikdo sice nemůže zaručit, že pokud se lidem předloží korektní informace, upraví si podle ní svůj dosavadní názor, avšak opakované studie ukazují, že ověřování fakt pomáhá veřejnosti revidovat své chápání tvrzení a výroků, a to i v případech, kdy nové poznatky odporují pevně zastávanému přesvědčení.

Prostá publikace ověřených fakt ovšem nestačí. Tak především by ani s největšími dostupnými prostředky nebylo možné sledovat všechny, kdo viděli původní informaci a k nimž se posléze dostala naše ověřená fakta. A na internetu i ve veřejných debatách navíc koluje tolik dezinformací, že není možné korigovat každé falešné tvrzení.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Proto musí ověřovatelé fakt kromě identifikace a korekce důležitých dezinformací také navazovat kontakt s politiky, tradičními médii, sociálními sítěmi a dalšími relevantními institucemi, aby omezili přísun falešných zpráv. To znamená přesvědčovat veřejné osobnosti, aby vyžadovaly oficiální opravy, podávat stížnosti u zavedených institucí a poskytovat výcvik mediálním organizacím. A také to znamená spolupracovat s technologickými firmami a nacházet cesty, jak bránit většímu šíření dezinformací, a to i přes státní hranice.

Zároveň by se fact-checkingové organizace neměly zaměřovat na pouhý boj proti falešným informacím, ale měly by také identifikovat zdroje spolehlivých informací a upozorňovat na ně své čtenáře a odběratele. Měli bychom spolupracovat i se školami a dalšími vzdělávacími platformami a pomáhat lidi učit, jak mohou falešné či zavádějící výroky rozpoznat. Naše organizace zaujaly právě takový přístup, a přestože jsou malé a podfinancované, výsledky už jsou patrné.

Letos v lednu například Ibrahima Diouf, ekonom pověřený sepsáním programu pro jednu z významných politických stran v Senegalu Parti de l’Unité et du Rassemblement, sdělil výzkumnému pracovníkovi z Dakarské univerzity, že díky činnosti organizace Africa Check věnují autoři programů politických stran větší pozornost přesnosti svých údajů.

V Jihoafrické republice zase Febe Potgieterová-Gqubuleová, generální manažerka vládního Afrického národního kongresu, prohlásila na veřejném zasedání, že Africa Check „hraje významnou roli“ v tom, že volá politické strany a jejich lídry k zodpovědnosti. O několik měsíců dříve Jihoafrická policejní služba po intervenci Africa Check oficiálně revidovala národní statistiku zločinnosti a připustila, že údaje jsou ve skutečnosti horší než v původní zprávě. Snižování objemu dezinformací zapojováním mocných funguje.

Ve stejné době vytvořila fact-checkingová agentura Chequeado v Argentině první program výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti pro mladé lidi. Výsledky této snahy uchránit mladé lidi před škodami způsobenými dezinformacemi jsou podobné jako výsledky studie z roku 2016, které ukázaly obrovský posun vpřed ve schopnosti ugandských školáků rozlišovat mezi dobrými a špatnými zdravotnickými informacemi poté, co prošli podobným kurzem.

A konečně efektivní ověřování fakt vyžaduje úsilí o zlepšení přístupu veřejnosti ke spolehlivým informacím. Například ve Velké Británii spolupracuje agentura Full Fact s Národním statistickým úřadem nejen na zpřístupňování dat širšímu okruhu čtenářů, ale i na zajišťování, aby byla tato data předkládána v podobě, které veřejnost porozumí.

Jakkoliv bychom neměli podceňovat rozsah hrozby vyplývající z dezinformací a klesající důvěry ani jejich složité příčiny, problém ve skutečnosti není zdaleka tak bezvýchodný, jak se někteří lidé domnívají. Budeme-li řešit nejen příznaky dezinformací a nedůvěry, ale i systémové problémy tvořící jejich základ, pak mohou fact-checkingové organizace, média, vlády i firmy těmto znepokojivým trendům odolat.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

https://prosyn.org/bmGbZmZcs;
 1. palacio101_Artur Debat Getty Images_earthspaceshadow Artur Debat/Getty Images

  Europe on a Geopolitical Fault Line

  Ana Palacio

  China has begun to build a parallel international order, centered on itself. If the European Union aids in its construction – even just by positioning itself on the fault line between China and the United States – it risks toppling key pillars of its own edifice and, eventually, collapsing altogether.

  5
 2. rajan59_Drew AngererGetty Images_trumpplanewinterice Drew Angerer/Getty Images

  Is Economic Winter Coming?

  Raghuram G. Rajan

  Now that the old rules governing macroeconomic cycles no longer seem to apply, it remains to be seen what might cause the next recession in the United States. But if recent history is our guide, the biggest threat stems not from the US Federal Reserve or any one sector of the economy, but rather from the White House.

  3
 3. eichengreen134_Ryan PyleCorbis via Getty Images_chinamanbuildinghallway Ryan Pyle/Corbis via Getty Images

  Will China Confront a Revolution of Rising Expectations?

  Barry Eichengreen

  Amid much discussion of the challenges facing the Chinese economy, the line-up of usual suspects typically excludes the most worrying scenario of all: popular unrest. While skeptics would contend that widespread protest against the regime and its policies is unlikely, events elsewhere suggest that China is not immune.

  4
 4. GettyImages-1185850541 Scott Peterson/Getty Images

  Power to the People?

  Aryeh Neier

  From Beirut to Hong Kong to Santiago, governments are eager to bring an end to mass demonstrations. But, in the absence of greater institutional responsiveness to popular grievances and demands, people are unlikely to stay home.

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions