Climate change protest

Upevnit klimatickou důvěru

WASHINGTON, DC – Za necelých 80 dní budou mít světoví lídři příležitost uzavřít dohodu v boji proti změně klimatu, jaká se dělá jednou za generaci. Konference Organizace spojených národů o změně klimatu, která v prosinci proběhne v Paříži, by se mohla stát obratem ve světových dějinách: jednomyslným uznáním nutnosti jednat s cílem předejít škodlivým důsledkům globálního oteplování.

K zajištění dohody je však zapotřebí, aby účastníci konference překonali nedůvěru, která během dřívějších jednání vedla k polarizaci a nečinnosti. K realizaci dohody s pevnými limity emisí skleníkových plynů bude nejprve zapotřebí dodržet závazky, které už byly přijaty, včetně slibů vyspělých zemí, že do roku 2020 vynaloží sto miliard dolarů ročně na pomoc rozvojovému světu s potlačováním jeho příspěvku ke změně klimatu a s adaptací na teplejší svět.

Vzhledem k rozsahu výzvy a nákladům, jež nečinnost způsobuje nejzranitelnějším lidem světa, musí instituce financující rozvoj a další zainteresované strany projevit odhodlání zabránit nejškodlivějším účinkům změny klimatu. To vyžaduje čerstvou – a transparentní – oddanost tomuto úsilí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4UaPHgc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.