Paul Faith/AFP/Getty Images

Zběhové z bitvy o Británii

SAINT PIERRE D’ENTREMONT, FRANCIE – Za neradostných poměrů po plebiscitu o brexitu ve Spojeném království se zdá, že dřívější zastánci setrvání v EU úplně vzdali boj o budoucnost své země. Ještě horší je, že mnozí jako by přijali zásadní premisu kampaně za odchod z EU: že v Británii je příliš mnoho Evropanů.

To změnilo rámec debaty k horšímu a vede to k beznadějné projekci snění do dalších úvah: možná že Británie nepřijde o velkou část přístupu na trh, sešněruje-li přistěhovalectví občanů EU. Možná že EU sama ustoupí od volného pohybu pracovních sil ve snaze udobřit si Británii. Možná že EU zavede zvláštní výjimky na ochranu britského univerzitního sektoru nebo bude k Británii přistupovat jako k Lichtenštejnsku, mikrostátu s přístupem na jednotný trh.

Ve skutečnosti platí, že pokud zastánci setrvání přijmou argument, že by si Británie měla držet Evropany od těla, Spojené království – či alespoň Anglie a Wales, jestliže proevropské Skotsko a Severní Irsko odejdou – míří k „tvrdému“ brexitu, nejen z unie, ale i z evropského jednotného trhu. Pokud se tak stane, zemi to vyjde draho. V úplnosti jsou důsledky neznámé, ale lze očekávat, že budou bolet mnoho lidí a poškodí mnoho institucí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/XG188FA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.