0

Kroky směrem k imunizovanému světu

ABÚ DHABÍ/NEW YORK – Vakcinace dítěte trvá pouhý okamžik (a možná si vyžádá pár slz). Tyto okamžiky jsou však klíčové v tom, že zajišťují dětem zdravý start do života a přinášejí pokrok v oblasti globálního zdraví a rozvojových cílů.

Spolu s Muhammadem bin Zajídem bin Sultánem Nahjánem, korunním princem Abú Dhabí, přikládáme obrovskou důležitost prvnímu globálnímu summitu, který se tento týden koná v Abú Dhabí a jehož cílem je zajištění, aby všechny děti světa měly přístup ke všem výhodám vakcín.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Vakcíny chrání lidi na celý život. Patří k nejefektivnějším investicím, které můžeme pro zlepšení našeho světa udělat. Vymýtily pravé neštovice, vytlačily obrnu na pokraj vymýcení a uchránily miliony dětí před spalničkami, záškrtem, tetanem a dalšími smrtelnými a ochromujícími nemocemi. Do značné míry i díky síle vakcín se počet dětí, které zemřou před dosažením pěti let věku, snížil z 20 milionů v roce 1960 na 6,9 milionů v roce 2011, přestože globální populace se za tu dobu značně rozrostla.

Nemoci vyčerpávají největší aktivum, jakým kterákoliv země disponuje: energii a talent jejího lidu. To je zvlášť krutá ztráta pro chudé země, které se snaží získat pevné místo v globální ekonomice. Když jsou naopak děti zdravé, zbaví se rodiny zátěže spojené s nákladnou lékařskou péčí, což jim umožní věnovat víc peněz na potraviny a vzdělání. Zdravé děti chodí pravidelněji do školy, lépe se učí a stávají se z nich produktivnější dospělí. Nový výzkum ukazuje, že vakcíny zlepšují kognitivní rozvoj dětí, zvyšují produktivitu práce a přispívají k celkovému hospodářskému růstu země.

Přesto více než 22 milionů dětí postrádá přístup k základním vakcínám, které lidé v zemích s vysokými příjmy berou jako běžnou věc. Tyto děti žijí v nejchudších a nejodlehlejších komunitách, kde je riziko nemocí nejvyšší. U dítěte narozeného v nízkopříjmové zemi existuje osmnáctkrát vyšší pravděpodobnost, že zemře před dosažením pěti let věku, než u dítěte ze země s vysokými příjmy.

Ukončení této nerovnosti je jádrem největšího a nejúspěšnějšího hnutí proti chudobě – Rozvojových cílů tisíciletí.

Osm rozvojových cílů tisíciletí (MDG) bylo přijato v roce 2000, kdy se vedoucí představitelé během setkání na půdě Organizace spojených národů dohodli, že sníží extrémní chudobu a hlad na polovinu, budou bojovat proti nemocem, zlepší bezpečnost vody a kanalizaci, rozšíří vzdělání a dají větší moc dívkám a ženám. Došlo k pozoruhodným pokrokům, ale stále je třeba vykonat mnoho práce – a do vypršení lhůty v roce 2015 zbývá na akci méně než 1000 dní.

Zvýšení globálního pokrytí imunizací urychlí pokrok směrem ke splnění MDG a vytvoří potřebnou dynamiku k úspěšnému naplňování rozvojové agendy po roce 2015. Světové zdravotnické shromáždění, které zastupuje 194 členských zemí Světové zdravotnické organizace, schválilo společnou vizi – známou jako Desetiletí vakcín – světa bez nemocí, jimž lze předejít vakcinací. V tomto světě by z výhod imunizace těžili všichni lidé bez ohledu na to, kdo jsou nebo kde žijí.

Milníkem na naší cestě k realizaci této vize bude vymýcení obrny. Díky novému rozsáhlému plánu, který bude na summitu představen, získají země jasný manuál k vytvoření světa bez obrny do roku 2018. Plán funguje ruku v ruce s naším celkovým úsilím o zvýšení pokrytí imunizací proti dalším nemocem, jako jsou spalničky, zápal plic nebo rotavirus. Vidíme, jak silné imunizační systémy chrání naše úspěchy v boji proti obrně a představují platformu, díky níž lze zajistit i nejzranitelnějším matkám a dětem na světě nové vakcíny a primární zdravotní péči.

Budeme-li úspěšní, pak do konce desetiletí zachráníme více než 20 milionů životů, zabráníme téměř miliardě případů onemocnění a pouze na léčebných nákladech ušetříme téměř 12 miliard dolarů. A při procesu osvobozování lidí od zátěže nemocí navíc uvolníme nezměrný lidský potenciál.

MDG a Desetiletí vakcín jsou důkazem, že soustředěné globální rozvojové cíle mohou zajistit hlubokou změnu. Ukazují sílu partnerství, která spojují Organizaci spojených národů, vlády, rozvojové agentury, občanskou společnost, nadace a soukromý sektor.

Během nadcházejícího tisíce a více dní bude měřítkem našeho pokroku otázka, co jsme udělali pro zlepšení životů nejchudších a nejzranitelnějších členů lidského rodu.

11,296 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Začněme tím, že se znovu pustíme do uskutečňování společné vize světa, v němž všechny děti získají díky ochraně vakcinací spravedlivý start do života. Tato generace nám poděkuje – a totéž učiní i mnoho generací budoucích.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.