0

Kroky směrem k imunizovanému světu

ABÚ DHABÍ/NEW YORK – Vakcinace dítěte trvá pouhý okamžik (a možná si vyžádá pár slz). Tyto okamžiky jsou však klíčové v tom, že zajišťují dětem zdravý start do života a přinášejí pokrok v oblasti globálního zdraví a rozvojových cílů.

Spolu s Muhammadem bin Zajídem bin Sultánem Nahjánem, korunním princem Abú Dhabí, přikládáme obrovskou důležitost prvnímu globálnímu summitu, který se tento týden koná v Abú Dhabí a jehož cílem je zajištění, aby všechny děti světa měly přístup ke všem výhodám vakcín.

Vakcíny chrání lidi na celý život. Patří k nejefektivnějším investicím, které můžeme pro zlepšení našeho světa udělat. Vymýtily pravé neštovice, vytlačily obrnu na pokraj vymýcení a uchránily miliony dětí před spalničkami, záškrtem, tetanem a dalšími smrtelnými a ochromujícími nemocemi. Do značné míry i díky síle vakcín se počet dětí, které zemřou před dosažením pěti let věku, snížil z 20 milionů v roce 1960 na 6,9 milionů v roce 2011, přestože globální populace se za tu dobu značně rozrostla.

Nemoci vyčerpávají největší aktivum, jakým kterákoliv země disponuje: energii a talent jejího lidu. To je zvlášť krutá ztráta pro chudé země, které se snaží získat pevné místo v globální ekonomice. Když jsou naopak děti zdravé, zbaví se rodiny zátěže spojené s nákladnou lékařskou péčí, což jim umožní věnovat víc peněz na potraviny a vzdělání. Zdravé děti chodí pravidelněji do školy, lépe se učí a stávají se z nich produktivnější dospělí. Nový výzkum ukazuje, že vakcíny zlepšují kognitivní rozvoj dětí, zvyšují produktivitu práce a přispívají k celkovému hospodářskému růstu země.

Přesto více než 22 milionů dětí postrádá přístup k základním vakcínám, které lidé v zemích s vysokými příjmy berou jako běžnou věc. Tyto děti žijí v nejchudších a nejodlehlejších komunitách, kde je riziko nemocí nejvyšší. U dítěte narozeného v nízkopříjmové zemi existuje osmnáctkrát vyšší pravděpodobnost, že zemře před dosažením pěti let věku, než u dítěte ze země s vysokými příjmy.

Ukončení této nerovnosti je jádrem největšího a nejúspěšnějšího hnutí proti chudobě – Rozvojových cílů tisíciletí.

Osm rozvojových cílů tisíciletí (MDG) bylo přijato v roce 2000, kdy se vedoucí představitelé během setkání na půdě Organizace spojených národů dohodli, že sníží extrémní chudobu a hlad na polovinu, budou bojovat proti nemocem, zlepší bezpečnost vody a kanalizaci, rozšíří vzdělání a dají větší moc dívkám a ženám. Došlo k pozoruhodným pokrokům, ale stále je třeba vykonat mnoho práce – a do vypršení lhůty v roce 2015 zbývá na akci méně než 1000 dní.

Zvýšení globálního pokrytí imunizací urychlí pokrok směrem ke splnění MDG a vytvoří potřebnou dynamiku k úspěšnému naplňování rozvojové agendy po roce 2015. Světové zdravotnické shromáždění, které zastupuje 194 členských zemí Světové zdravotnické organizace, schválilo společnou vizi – známou jako Desetiletí vakcín – světa bez nemocí, jimž lze předejít vakcinací. V tomto světě by z výhod imunizace těžili všichni lidé bez ohledu na to, kdo jsou nebo kde žijí.

Milníkem na naší cestě k realizaci této vize bude vymýcení obrny. Díky novému rozsáhlému plánu, který bude na summitu představen, získají země jasný manuál k vytvoření světa bez obrny do roku 2018. Plán funguje ruku v ruce s naším celkovým úsilím o zvýšení pokrytí imunizací proti dalším nemocem, jako jsou spalničky, zápal plic nebo rotavirus. Vidíme, jak silné imunizační systémy chrání naše úspěchy v boji proti obrně a představují platformu, díky níž lze zajistit i nejzranitelnějším matkám a dětem na světě nové vakcíny a primární zdravotní péči.

Budeme-li úspěšní, pak do konce desetiletí zachráníme více než 20 milionů životů, zabráníme téměř miliardě případů onemocnění a pouze na léčebných nákladech ušetříme téměř 12 miliard dolarů. A při procesu osvobozování lidí od zátěže nemocí navíc uvolníme nezměrný lidský potenciál.

MDG a Desetiletí vakcín jsou důkazem, že soustředěné globální rozvojové cíle mohou zajistit hlubokou změnu. Ukazují sílu partnerství, která spojují Organizaci spojených národů, vlády, rozvojové agentury, občanskou společnost, nadace a soukromý sektor.

Během nadcházejícího tisíce a více dní bude měřítkem našeho pokroku otázka, co jsme udělali pro zlepšení životů nejchudších a nejzranitelnějších členů lidského rodu.

Začněme tím, že se znovu pustíme do uskutečňování společné vize světa, v němž všechny děti získají díky ochraně vakcinací spravedlivý start do života. Tato generace nám poděkuje – a totéž učiní i mnoho generací budoucích.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.