0

Op weg naar een wereld die goed is beschermd tegen infectieziekten

ABU DHABI/NEW YORK – Voor een kind duurt het maar even (en kost het misschien een paar tranen) om te worden ingeënt. Maar zulke momenten zijn van cruciaal belang om kinderen een gezonde start in het leven te geven, en om voor vooruitgang te zorgen in de mondiale gezondheidszorg en op het terrein van de ontwikkelingsdoelen.

Samen met Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi, hechten we groot belang aan de eerste wereldtop in Abu Dhabi deze week, die zich ten doel stelt te verzekeren dat alle kinderen toegang hebben tot de volledige voordelen van vaccins.

Vaccins beschermen mensen een leven lang. Ze zijn een paar van de meest kosteneffectieve investeringen die we kunnen doen om onze wereld te verbeteren. Vaccins hebben de pokken uitgeroeid, polio op de rand van de uitroeiing gebracht, en miljoenen kinderen behoed voor de mazelen, difterie, tetanus en andere dodelijke en verlammende ziekten. Grotendeels dankzij de kracht van geneesmiddelen is het aantal kinderen dat sterft vóór het vijfde levensjaar gedaald van 20 miljoen in 1960 naar 6,9 miljoen in 2011, ondanks een grote stijging van de wereldbevolking.

Ziekten ondermijnen het belangrijkste bezit dat ieder land heeft: de energie en de talenten van zijn volk. Dat is een bijzonder zwaar verlies voor arme landen die voet aan de grond willen krijgen in de wereldeconomie. Maar als kinderen gezond zijn, zijn gezinnen bevrijd van de last van kostbare medische zorg, waardoor ze meer kunnen uitgeven aan voedsel en onderwijs. Gezonde kinderen gaan regelmatiger naar school, kunnen beter leren, en zijn productiever als volwassenen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vaccins de cognitieve ontwikkeling van kinderen verbeteren, de arbeidsproductiviteit opschroeven en bijdragen aan de totale economische groei van een land.

Toch hebben ruim 22 miljoen kinderen geen toegang tot de fundamentele vaccins die de mensen in de hoge-inkomenslanden als vanzelfsprekend ervaren. Deze kinderen leven in de armste en meest verafgelegen gemeenschappen, waar de risico's op ziekten het grootst zijn. Een kind dat wordt geboren in een land waar de inkomens laag zijn, heeft een achttien maal zo grote kans om te sterven vóór het vijfde levensjaar als een kind uit een land met hoge inkomens.

Het beëindigen van deze ongelijkheid vormt de kern van de grootste en meest succesvolle poging om een einde te maken aan de mondiale armoede – de Millennium Development Goals.

Deze acht ontwikkelingsdoelen werden in het jaar 2000 overeengekomen, toen leiders die bij de Verenigde Naties bijeenkwamen afspraken om de extreme armoede en honger met de helft terug te dringen, ziektes te bestrijden, de waterveiligheid en de rioleringen te verbeteren, het onderwijs uit te breiden, en meisjes en vrouwen meer rechten te geven. Er is opmerkelijke vooruitgang geboekt, maar er is nog steeds veel te doen – en er zijn nog krap duizend actiedagen te gaan vóór de deadline van 2015.

Het uitbreiden van de mondiale dekkingsgraad van vaccins zal de vooruitgang in de richting van de ontwikkelingsdoelen versnellen en voor meer vaart zorgen bij het opstellen van een succesvolle ontwikkelingsagenda voor ná 2015. De Wereldgezondheidsassemblee, die de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie vertegenwoordigt, heeft een gezamenlijke visie – die bekendstaat als het Decennium van de Vaccins – geformuleerd. Daarin wordt een wereld geschetst die vrij is van ziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden, en die zijn voordeel kan doen met inentingen die alle mensen bereiken, ongeacht wie ze zijn en waar ze wonen.

Het uitroeien van polio zal een mijlpaal zijn op onze route naar het verwezenlijken van deze visie. Met een nieuw, samenhangend plan, dat zal worden geïntroduceerd op de top in Abu Dhabi, zal de wereld een duidelijke routekaart hebben voor het bewerkstelligen van een poliovrije wereld in 2018. Het plan gaat hand in hand met onze pogingen om de bescherming tegen andere ziekten zoals de mazelen, longontsteking en het rotavirus uit te breiden. We zien nu hoe krachtige inentingscampagnes onze winst in de strijd tegen de polio kunnen bestendigen en een platform kunnen bieden voor het bereiken van de meest kwetsbare moeders en kinderen in de wereld met nieuwe vaccins en primaire gezondheidszorg.

Als we succesvol zijn, zullen we aan het eind van dit decennium ruim 20 miljoen levens redden, bijna een miljard ziektegevallen voorkomen en bijna $12 mrd aan behandelingskosten besparen. En door mensen te bevrijden van de last van dodelijke ziekten, zullen we een onmetelijk menselijk potentieel ontsluiten.

De ontwikkelingsdoelen en het Decennium van de Vaccins zijn het bewijs dat gerichte mondiale ontwikkelingsinitiatieven een enorm verschil kunnen maken. Zij tonen de kracht van bondgenootschappen waarin de Verenigde Naties, overheden, ontwikkelingsagentschappen, de civiele samenleving, stichtingen en de particuliere sector samenwerken.

De komende duizend jaar en daarna zal onze vooruitgang worden beoordeeld aan de hand van wat we hebben gedaan om de levens van de armste en kwetsbaarste leden van de menselijke familie te verbeteren.

Laten we onszelf in de eerste plaats verplichten om de gezamenlijke visie te verwezenlijken van een wereld waarin alle kinderen een eerlijke start in het leven krijgen via de bescherming door vaccins. Deze generatie zal ons dankbaar zijn, evenals vele toekomstige generaties.

Vertaling: Menno Grootveld