3

Zika a reprodukční práva

NEW YORK – Komáři neznají hranice a strach také ne. Zatímco zdravotníci zápolí s virem zika, světem se šíří panika. Tato krize ovšem osvětluje dvě důležité pravdy.

Prvním odhalením je, do jak žalostného rozkladu se dostaly zdravotnické soustavy napříč Latinskou Amerikou i mimo ni. Nedošlo k tomu náhodou. Velkou měrou se jedná o důsledek tlaku poskytovatelů zvýhodněných půjček, jako je Mezinárodní měnový fond, na rozvojové země, aby seškrtávaly výdaje v sociální oblasti, včetně zdravotnictví, a to už od roku 1980. V Brazílii a dalších zemích orgány státu mohly podniknout dobře známá a nákladově efektivní opatření k regulaci chorob šířených komáry, leč neučinily tak. Žít s důsledky musí ti nejvíce postižení z jejich občanů, obvykle chudí.

Zadruhé epidemie ziky s obzvláštní bolestivostí odhaluje další vážnou hrozbu pro veřejné zdraví: upírání reprodukčních práv ženám. Také v této věci se vlády vyhýbají zodpovědnosti, často groteskním způsobem. Zaznamenaný prudký vzestup počtu případů mikrocefalie – vrozené vady – mezi novorozenci v oblastech postižených zikou vedl vlády v Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru a Salvadoru k vydání výstrahy, aby se ženská část populace „vyhýbala těhotenství“.

Tento vzkaz, který vinu za epidemii ziky a její břemeno přesouvá na ženy, je stejně nespravedlivý jako absurdní. Je rovněž bezzubý, neboť mnoho žen v regionu nemá přístup k antikoncepci ani bezpečnému potratu. Krize ziky zdůrazňuje zjevnou realitu: neposkytují-li se ženám informace o reprodukčním zdraví a související služby, vážně to ohrožuje jejich život – a životy jejich dětí.

Latinskoamerické potratové zákony patří k nejpřísnějším na světě. Salvador například zakazuje potraty za všech okolností a ženy, které po samovolném potratu navštíví pohotovost, vězní pro obvinění, že usilovaly o ilegální přerušení těhotenství. Také antikoncepce může být napříč regionem drahá nebo těžko dostupná, vzdor vysoké četnosti znásilnění a otěhotnění mladistvých. Výsledek, zejména při započtení viru zika, je receptem na tragédii.

Brazílie, latinskoamerická země, již virus zika zatím zasáhl nejvíc, problém dobře vystihuje: potraty jsou povoleny jen v případech znásilnění, ohrožení matčina života nebo u anencefalie (absence významné části mozku). V reakci na krizi viru zika by Brazílie měla okamžitě povolit také potraty v případech, kdy je podezření na mikrocefalii.

Tím by ale uvolnění restrikcí skončit nemělo. Konzervativci v brazilském kongresu se v posledních několika letech snaží stanovit pro potraty v případě znásilnění určitá omezení. Tyto snahy – dokládající naprostou lhostejnost k právům a důstojnosti žen – musí skončit. Právo ženy usilovat o potrat by se naopak mělo rozšířit – a rychle.

Vlády musí také zajistit, aby byly služby dostupné, a to i finančně. Movité Brazilky si mohou dovolit zaplatit soukromým zdravotnickým zařízením za bezpečný potrat. Chudé ženy jsou nuceny se uchýlit k poskytovatelům bez řádného vzdělání a vybavení, kteří působí v nehygienických podmínkách, občas jako součást zločineckých sítí. V září 2014 v Rio de Janeiru zemřely po tajných potratech dvě ženy. Celkově v regionu probíhá 95 % potratů rizikově.

V Latinské Americe a Karibiku se 62% žen ve věku 15-49 let chce vyhnout těhotenství. Téměř čtvrtina z nich však nevyužívá žádnou účinnou antikoncepční metodu. Jednou překážkou jsou pro chudé ženy a dívky náklady, další je neinformovanost. Muži i ženy potřebují komplexní sexuální osvětu, aby byli poučeni o reprodukčním zdraví a plánování rodičovství a věděli, kde mohou získat moderní antikoncepci. Nutnosti zajistit širokou dostupnost kondomů a další antikoncepce pro muže i ženy přidávají na naléhavosti ještě čerstvé důkazy naznačující, že se pohlavním stykem možná přenáší zika.

Hnutí za reprodukční práva má v Brazílii a dalších částech Latinské Ameriky dlouhou historii. Během posledních několika měsíců – už i před zikou – zastánci feminismu vycházeli do ulic z rozhořčení nad nedostupností bezpečných a legálních potratů. Krize ziky může v boji za zdraví a rovnoprávnost žen znamenat obrat. Je dozajista budíčkem pro vlády po celém světě, které musí reformovat a posílit zdravotnické soustavy a garantovat všem ženám a dívkám přístup k antikoncepci a bezpečným potratům. Alternativu znají ženy a dívky na celém světě – a je úděsná.

Z angličtiny přeložil David Daduč