3

Zika a reprodukční práva

NEW YORK – Komáři neznají hranice a strach také ne. Zatímco zdravotníci zápolí s virem zika, světem se šíří panika. Tato krize ovšem osvětluje dvě důležité pravdy.

Prvním odhalením je, do jak žalostného rozkladu se dostaly zdravotnické soustavy napříč Latinskou Amerikou i mimo ni. Nedošlo k tomu náhodou. Velkou měrou se jedná o důsledek tlaku poskytovatelů zvýhodněných půjček, jako je Mezinárodní měnový fond, na rozvojové země, aby seškrtávaly výdaje v sociální oblasti, včetně zdravotnictví, a to už od roku 1980. V Brazílii a dalších zemích orgány státu mohly podniknout dobře známá a nákladově efektivní opatření k regulaci chorob šířených komáry, leč neučinily tak. Žít s důsledky musí ti nejvíce postižení z jejich občanů, obvykle chudí.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Zadruhé epidemie ziky s obzvláštní bolestivostí odhaluje další vážnou hrozbu pro veřejné zdraví: upírání reprodukčních práv ženám. Také v této věci se vlády vyhýbají zodpovědnosti, často groteskním způsobem. Zaznamenaný prudký vzestup počtu případů mikrocefalie – vrozené vady – mezi novorozenci v oblastech postižených zikou vedl vlády v Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru a Salvadoru k vydání výstrahy, aby se ženská část populace „vyhýbala těhotenství“.

Tento vzkaz, který vinu za epidemii ziky a její břemeno přesouvá na ženy, je stejně nespravedlivý jako absurdní. Je rovněž bezzubý, neboť mnoho žen v regionu nemá přístup k antikoncepci ani bezpečnému potratu. Krize ziky zdůrazňuje zjevnou realitu: neposkytují-li se ženám informace o reprodukčním zdraví a související služby, vážně to ohrožuje jejich život – a životy jejich dětí.

Latinskoamerické potratové zákony patří k nejpřísnějším na světě. Salvador například zakazuje potraty za všech okolností a ženy, které po samovolném potratu navštíví pohotovost, vězní pro obvinění, že usilovaly o ilegální přerušení těhotenství. Také antikoncepce může být napříč regionem drahá nebo těžko dostupná, vzdor vysoké četnosti znásilnění a otěhotnění mladistvých. Výsledek, zejména při započtení viru zika, je receptem na tragédii.

Brazílie, latinskoamerická země, již virus zika zatím zasáhl nejvíc, problém dobře vystihuje: potraty jsou povoleny jen v případech znásilnění, ohrožení matčina života nebo u anencefalie (absence významné části mozku). V reakci na krizi viru zika by Brazílie měla okamžitě povolit také potraty v případech, kdy je podezření na mikrocefalii.

Tím by ale uvolnění restrikcí skončit nemělo. Konzervativci v brazilském kongresu se v posledních několika letech snaží stanovit pro potraty v případě znásilnění určitá omezení. Tyto snahy – dokládající naprostou lhostejnost k právům a důstojnosti žen – musí skončit. Právo ženy usilovat o potrat by se naopak mělo rozšířit – a rychle.

Vlády musí také zajistit, aby byly služby dostupné, a to i finančně. Movité Brazilky si mohou dovolit zaplatit soukromým zdravotnickým zařízením za bezpečný potrat. Chudé ženy jsou nuceny se uchýlit k poskytovatelům bez řádného vzdělání a vybavení, kteří působí v nehygienických podmínkách, občas jako součást zločineckých sítí. V září 2014 v Rio de Janeiru zemřely po tajných potratech dvě ženy. Celkově v regionu probíhá 95 % potratů rizikově.

V Latinské Americe a Karibiku se 62% žen ve věku 15-49 let chce vyhnout těhotenství. Téměř čtvrtina z nich však nevyužívá žádnou účinnou antikoncepční metodu. Jednou překážkou jsou pro chudé ženy a dívky náklady, další je neinformovanost. Muži i ženy potřebují komplexní sexuální osvětu, aby byli poučeni o reprodukčním zdraví a plánování rodičovství a věděli, kde mohou získat moderní antikoncepci. Nutnosti zajistit širokou dostupnost kondomů a další antikoncepce pro muže i ženy přidávají na naléhavosti ještě čerstvé důkazy naznačující, že se pohlavním stykem možná přenáší zika.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Hnutí za reprodukční práva má v Brazílii a dalších částech Latinské Ameriky dlouhou historii. Během posledních několika měsíců – už i před zikou – zastánci feminismu vycházeli do ulic z rozhořčení nad nedostupností bezpečných a legálních potratů. Krize ziky může v boji za zdraví a rovnoprávnost žen znamenat obrat. Je dozajista budíčkem pro vlády po celém světě, které musí reformovat a posílit zdravotnické soustavy a garantovat všem ženám a dívkám přístup k antikoncepci a bezpečným potratům. Alternativu znají ženy a dívky na celém světě – a je úděsná.

Z angličtiny přeložil David Daduč