A woman rides a bicycles in Ouagadougou SIA KAMBOU/AFP/Getty Images

Co posiluje rovnost pohlaví v rozvojových zemích?

WASHINGTON, DC – 8. března bude svět slavit Mezinárodní den žen, každoroční příležitost vyjádřit podporu genderové rovnováze. Letošní oslavy přicházejí v důležité době pro práva žen, kdy globální hnutí jako jsou #MeToo a #TimesUp přesměrovávají pozornost na diskriminační praktiky, se kterými jsou ženy konfrontovány v jejich společenských a profesních životech.

Ale zatímco ženy v rozvinutém světě vedou velké bitvy v genderové předpojatosti, dívky a ženy v rozvojových zemích se nadále soustředí na menší vítězství. Při letošním Mezinárodním dnu žen nesmíme zapomenout, že v nejchudší společenstvích na světě zůstávají chudoba, hlad, domácí násilí a diskriminace zakořeněnými překážkami pro genderovou rovnost.

Studovala jsem gender a rozvoj globálního jihu posledních 15 let. Můj výzkum, který zahrnoval tisíce rozhovorů se ženami z Indie až po Burkinu Faso, se soustředil na jednu otázku: Jak může mezinárodní společenství zlepšit blahobyt těch nejchudších žen? Ukazuje se, že odpovědí je jim pomoci dělat to, co už samy dělají.

Jeden z nejefektivnějších způsobů, jak pomoci ženám kdekoliv, ale zejména v rozvojovém světě, je podpora finanční nezávislosti. V mnoha oblastech to znamená podporovat “neoficiální spořící skupiny,” což jsou sítě podobně smýšlejících žen, které platí poplatky s cílem vytvořit sdílený pool finančních zdrojů. Tyto peníze mohou být přesměrovány k financování různých věcí, jaké jsou malé obchodní náklady, školní poplatky či poplatky spojené se zdravotní péčí.  

Spořící skupiny vycházející ze společenství – jen v Africe a Asii jsou jich miliony – mění životy každý den. Jednou jsem potkala ženu v Burkině Faso, jejíž syn vděčí za svůj život finančním zdrojům spořící sítě. Jednou večer, když chlapec procházel těžkým průjmovým onemocněním, zavolala jeho matka taxi, aby ho odvezla na nejbližší kliniku. Avšak za taxi, stejně jako za ambulanci, je třeba platit v předstihu a žena neměla žádné peníze. Naštěstí, její sousedka, která patřila do spořící skupiny, zaplatila jízdné. Okamžitý přístup k hotovosti s největší pravděpodobností zachránil chlapcovi život.

Většina půjček ze spořících skupin je obdobně malých. Například v Beninu je průměrná velikost půjčky v rámci skupiny pouze $9. Ale v zemi, kde je průměrný roční příjem méně než 800 dolarů, můžou malá množství znamenat obrovský rozdíl.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Naneštěstí, mnoho spořících skupin – při vší jejich důležitosti – nemá měřítko; většina funguje v izolaci od oficiálních služeb, které oslabují jejich efektivitu. Ženy v chudých komunitách se musí spolehnout jedna na druhou, potřebují ale také přístup k vládě a mezinárodním institucím, pokud se mají někdy vymanit z hladu a chudoby. Proto má organizace, Grameen Foundation, používá digitální technologii a mobilní telefony, aby propojila spořící skupiny s dalšími poskytovateli služeb.

Jeden z našich největších projektů je v Burkině Faso, zoufale chudé zemi v západní Africe, kde odhadem 55% populace nemá jistou stravu přinejmenším část roku. Od roku 1993 jsme pracovali s více než 73 000 ženami v téměř 3 000 spořících skupin, což přivádělo služby přímo k lidem, co je potřebovali. Náš průměrný účastník je ve věku 40 let, nevzdělaný a vydělává zhruba jen 7 dolarů týdně prodejem plodin jako je sezam a arašíd. Když jsme s programem začali, tak pouze jen polovina žen, se kterými jsme pracovaly, řekla, že se cítily doma silnější; mnoho z nich se totiž manželů bálo.  

Dnes se tyto nálady pomalu mění. Tím, že složíme jako most mezi neformálními spořícími skupinami a bankami, zdravotními centry a zemědělskými službami, pomáháme ženám činit lepší rozhodnutí ohledně využití jídla, nutričních praktik a výdajů. Naším cílem je snížit hodnoty chudoby posílením dovedností ve správě majetku, což by ženám dalo silnější hlas. “Genderové dialogové schůzky,” které pořádáme, také posilují rodinná pouta.

Během mých návštěv v terénu jsem žasla nad tím, jak tyto snahy ovlivňují životy žen. Během jedné z mých nedávných cest jsem potkala Rasmatu, mladou matku, která mi řekla, že díky záchranné síti její spořící skupiny byla schopna živit rodinu navzdory emigraci jejího manžela do ciziny, nedávnému úmrtí jejího otce a přetrvávajícímu suchu. Diverzifikovala své příjmy, spravovala finance a dokonce zavedla klimaticky vstřícné farmářské techniky. Nejlepší bylo, že se sama popsala jako “tvrdě pracující, uctivá, důkladná a ambiciózní žena.“

Toto jsou přídavná jména, která si ženy zaslouží všude – bez ohledu na jejich finanční situaci či vzdělání. Takže tento týden, kdy svět oslavuje neuvěřitelný pokrok, který ženy učinily na dlouhé cestě směrem k rovnosti, budu myslet na ženy jako je Rasmata, které dosáhly tak mnoho, navzdory tomu, že měly tak málo.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/ZYCfFZ9/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.