Vaccine syringe

Vaccins versus supermicroben

LONDEN – De uitbraak van het zikavirus heeft, net zoals eerder ebola, het risico onderstreept dat infectieziekten kunnen betekenen voor de gezondheid van gehele landen – zowel als het belang van de vaccins om deze snel verspreidende epidemieën te bestrijden. Er zijn dan ook al inspanningen gaande om manieren te vinden om mensen tegen beide virussen in te enten.

Maar vaccins spelen ook een cruciale rol in de preventie tegen een veel dodelijker en veel voorspelbaarder dreiging: medicijnresistente infecties.

In tegenstelling tot onverwachte, snel om zich heen grijpende uitbraken zoals de zika-epidemie, lijkt antimicrobiële resistentie meer op een auto-ongeluk in slow motion dat al begonnen is. Resistente pathogenen veroorzaken per jaar ongeveer 700.000 sterfgevallen. Wanneer het ons niet lukt om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zullen ze tegen het jaar 2050 tien miljoen mensen per jaar doden.

https://prosyn.org/zdtSOqOnl