4

Vakcíny versus superbakterie

LONDÝN – Rozšíření viru zika – stejně jako předtím viru eboly – odhalilo, jaké riziko mohou infekční choroby představovat pro zdraví celých států – a jak důležité jsou vakcíny v boji proti rychle se šířícím epidemiím. Snaha o nalezení cest, jak očkovat lidi proti oběma virům, je už v plném proudu.

Vakcíny však hrají klíčovou roli také v tom, že nás chrání před mnohem smrtelnější a mnohem předvídatelnější hrozbou: rezistentními infekcemi.

Na rozdíl od nečekaných a rychle se šířících výskytů, jako je epidemie ziky, se antimikrobiální rezistence podobá autonehodě ve zpomaleném záběru, která už začala. Rezistentní patogeny si každoročně vyžádají životy asi 700 000 lidí. Nepřijmeme-li nezbytná opatření, budou do roku 2050 zabíjet zhruba deset milionů lidí ročně.

Vývoj nových antibiotik a zavádění metod, které prodlouží účinnost současných medikací, pomůže udržet nabídku efektivních terapií. Vakcíny však nabízejí jedinečnou příležitost. Tím, že snižují počet infekcí, omezují i potřebu medikace. A protože užívání (či nadužívání) antibiotik vede k rezistenci na léky, zmírní se také tlak na řetězec účinných terapií.

Hodnota, kterou může vakcinace v tomto směru nabídnout, se bohužel plně nedoceňuje. V důsledku toho nepostupujeme dostatečně rychle při vývoji takových typů vakcín, které by se daly využít k prevenci antimikrobiální rezistence.

Vývoj vakcíny trvá dlouho, často déle než deset let. Je to vysoce riskantní činnost, protože drtivá většina potenciálních vakcín se nikdy nedostane na trh. Mnohé vakcíny tudíž nejsou komerčně životaschopné, i kdyby byly pro společnost užitečné.

Například neexistuje žádná dostupná vakcína na kteroukoliv ze tří rezistentních hrozeb, jež americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pokládají za „naléhavé“: Clostridium difficile, bakterie čeledi Enterobacteriaceae rezistentní na karbapenemy a rezistentní Neisseria gonorrhoeae. U těchto patogenů navíc neexistuje dostatek kandidátů na vakcíny, kteří by procházeli klinickými zkouškami.

Problémy jsou také s vývojem vakcín proti tuberkulóze nebo – což je ještě znepokojivější – multirezistentní TBC. Světová zdravotnická organizace varovala, že cíl trvale udržitelného rozvoje vymýtit do roku 2035 TBC se nepodaří splnit, pokud nebudou vyvinuty nové léky, kvalitnější diagnostika a lepší vakcíny. Nová vakcína přesto zůstává mnoho let vzdálená, zvláště když se financování výzkumu vakcíny proti TBC v posledních letech snižuje.

Dokonce ani vakcíny, které už jsou k dispozici, se nevyužívají natolik masově, aby výrazně ovlivnily spotřebu antibiotik a rezistenci na ně. Infekce způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae každoročně usmrtí přes 800 000 dětí ve věku do pěti let. Těmto úmrtím lze plně předcházet – jedinou injekcí pneumokokové konjugované vakcíny, která už je v mnoha částech světa dostupná. Všeobecná vakcinace by zachránila miliony životů a snížila užívání antibiotik dětmi mladšími pěti let o 11,4 milionu dnů ročně. Podobně i vakcíny proti rotavirům by se daly využít k prevenci výskytu průjmových onemocnění, která jsou hlavní příčinou dětské úmrtnosti v rozvojových zemích a výrazně se podílejí na spotřebě antibiotik.

Vakcíny hrají důležitou roli také při ochraně dobytka a ryb před infekcemi, čímž optimalizují aplikaci antibiotik v zemědělství – kde je jejich nadužívání významnou příčinou rostoucí rezistence.

Maximalizace potenciálu vakcín v boji proti antimikrobiální rezistenci proto vyžaduje širší aplikaci stávajících vakcín u lidí a zvířat. Zároveň to však předpokládá vývoj nových vakcín – a pro ten by mohl být z krátkodobého hlediska impulzem Globální inovační fond v objemu dvou miliard dolarů, určený na rané fáze výzkumu vakcín a dalších životaschopných alternativ k antibiotikům.

A v oblastech, kde výzkum a vývoj nepředstavují atraktivní cestu, musí vývojoví pracovníci dostat příležitost dosahovat výnosu z užitečných produktů. V závislosti na charakteristice různých produktů by mezi možné intervence mohly patřit předběžné závazky odběru nebo odměny za vstup na trh.

Vakcíny mají potenciál výrazně ovlivňovat rezistenci na antibiotika, pokud se etablují jako součást široké palety intervencí s cílem bojovat proti tomuto problému. Všeobecné povědomí o vakcínách se naštěstí začíná zvyšovat.

Na lednovém zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu se 85 společností včetně firem vyvíjejících vakcíny, velkých farmaceutických společností, vývojářů diagnostiky a biotechnologických firem zavázalo k dalším opatřením na snížení rezistence. A během letošního roku se budou tímto tématem zabývat shromáždění WHO, summity G-7 a G-20 i Valné shromáždění OSN. Sílící odhodlání na straně veřejnosti i soukromého sektoru vytváří příležitost, která se nesmí promrhat.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.