A nurse vaccinates an Indonesian schoolboy  CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP/Getty Images

Očkování proti chudobě

ŽENEVA – Možnost zvolit si mezi život ohrožující chorobou a doživotním ochromujícím zadlužením není pro většinu lidí vůbec žádná možnost volby. Přesto jsou každoročně stamiliony lidí po celém světě nuceny si vybrat, kvůli drtivě vysokým nákladům na lékařské ošetření. Nejhůře postiženi nejsou paradoxně ti, kdo za lékařskou péči platí nejvíc, nýbrž ti, kdo žijí v nejchudších částech světa.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

Přestože jsou země jako Spojené státy nechvalně proslulé vysokými výdaji za lékařská ošetření a zdravotnické dluhy patří k hlavním příčinám osobních bankrotů, lidé žijící v chudých zemích ve skutečnosti vydávají za zdravotní péči v poměru ke svému příjmu víc. A jelikož zdravotní pojištění není k dispozici nebo je příliš drahé a úpadková ochrana obvykle vůbec neexistuje, velice často jsou i s rodinami nakonec vehnáni do chudoby.

Této tragédii, postihující některé z nejohroženějších lidí na světě, by bylo možné se v mnoha případech zcela vyhnout. Nová studie, v únoru zveřejněná v časopise Health Affairs, naznačuje, že existuje jiná možnost: v mnoha případech lze účtům za lékařskou péči preventivně předejít širokým a dostupným využitím vakcín.

Že jsou vakcíny jedním z nejúčinnějších způsobů jak předcházet nemocem a úmrtím, už víme a nová studie přináší další podpůrné důkazy. Modelováním zdravotních a ekonomických účinků dětského očkování u deseti nemocí ve 41 nejchudších zemích vědci dospěli k odhadu, že v letech 2016 až 2030 vakcíny zabrání 36 milionům úmrtí. Jejich analýza ale zjistila ještě něco dalšího: během téhož období také očkování předejde propadu 24 milionů lidí do chudoby kvůli nákladům na lékařské ošetření.

Světová banka definuje „chudobu“ jako příjem domácnosti nižší než 1,90 amerického dolaru denně. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) náklady na zdravotní péči každoročně pod tuto hladinu potopí až 100 milionů lidí a dalších 150 milionů se potýká s „katastrofálními náklady na zdravotní péči“, definovanými jako zdravotnické výdaje polykající 40 % rozpočtu domácnosti po uspokojení základních potřeb.

To vše zdůrazňuje důležitou roli, již očkování musí sehrávat při potlačování chudoby. Skutečnost, že studie zjistila, že největší přínosy z vakcinace měli nejchudší, naznačuje nejen to, že chudší lidé jsou méně chránění a je u nich vyšší riziko vzniku chorob, jimž lze předcházet, ale také to, že účinek na jejich životy je potenciálně vyšší.

To je pro vlády v zemích s nízkými příjmy příležitost, protože to ukazuje, čeho by v oblasti zlepšování zdravotní rovnosti a potlačování chudoby mohly dosáhnout, pokud budou usilovat o vyšší proočkovanost v chudších a okrajovějších komunitách. Zajištěním cenově dostupné kvalitní zdravotní péče pro všechny, bez ohledu na příjem, navíc vlády mohou udělat důležitý krok k všeobecnému zdravotnickému pokrytí (UHC).

Je to tím, že národní imunizační programy mohou působit jako platformy, na nichž lze vystavět systém primární péče. Imunizace dětí s sebou přináší dodavatelské řetězce, chladící zařízení, školený zdravotnický personál, vedení lékařských záznamů, sledování dat, dohled nad nemocemi a mnoho dalšího. Když tedy komunita získá přístup k imunizaci dětí, není často daleko k tomu, že se jí dostane také přístupu k dalším službám, například péči o novorozence a matky, výživovým doplňkům, preventivním opatřením proti malárii a osvětě v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Nadto mají imunizační programy obrovský dosah. Díky globálním zdravotnickým organizacím, jako jsou WHO, UNICEF a vakcinační aliance Gavi, už je očkování jednou ze všeobecně nejdostupnějších zdravotnických intervencí vůbec. Vzhledem k tomu, že přístup k rutinnímu očkování – tedy třem aplikacím vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli – má dnes 80 % nejchudších dětí světa, máme už zdravotnickou základnu, na níž lze UHC stavět, dokonce i v těch nejkomplikovanějších zemích.

A jak teď plyne ze zmíněné nové studie, imunizace hraje ještě další, nepřímou úlohu. Za neexistence vládou hrazeného národního zdravotnictví či finančně dostupného zdravotního pojištění má rutinní imunizace hluboký finanční účinek, neboť prostřednictvím prevence nemocí chrání miliony lidí před tím, aby zdravotní péči vůbec potřebovali.

Tato studie se opírá o rostoucí soubor důkazů, že vakcíny nejen zachraňují životy, ale také budují ekonomiky. Dřívější studie odhadly, že každý dolar investovaný do vakcín ušetří 16 dolarů v nákladech na zdravotní péči, ušlých mzdách a produktivitě ztracené kvůli nemoci anebo 44 dolarů, pokud bereme v úvahu obecnější přínosy toho, že lidé žijí déle a zdravěji.

Tato nová studie teď však dokládá, jaký hmatatelný dopad to má na životy lidí. Během příští dekády a půl vakcíny zachrání miliony rodin před zoufalým utrpením krajní chudoby. Máme o důvod víc k usilovné práci na tom, abychom naplnili obrovský potenciál imunizace.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/0IG936s/cs;

Handpicked to read next