A nurse vaccinates an Indonesian schoolboy  CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP/Getty Images

Inenten helpt tegen de armoede

GENÈVE – Voor de meeste mensen is de keuze tussen een levensbedreigende ziekte en een leven met verlammende schulden helemaal geen keuze. Toch zien honderden miljoenen mensen over de hele wereld zich ieder jaar gedwongen deze keuze te maken, als gevolg van de buitensporige kosten van een medische behandeling. En paradoxaal genoeg zijn de mensen die het zwaarst getroffen worden niet de mensen met de hoogste medische rekeningen, maar de mensen die in de armste delen van de wereld wonen.

Hoewel landen als de Verenigde Staten notoir hoge behandelingskosten kennen, waarbij medische schulden een van de toonaangevende oorzaken zijn van persoonlijke faillissementen, geven mensen die in arme landen wonen feitelijk – in verhouding tot hun inkomen – méér uit aan de kosten van gezondheidszorg. En omdat ziektekostenverzekeringen niet verkrijgbaar of te duur zijn, en omdat faillissementsbescherming meestal geen optie is, komt het er te vaak op neer dat zij en hun gezinnen in de armoede belanden.

Maar deze tragedie – die juist de kwetsbaarste mensen op aarde treft – had in veel gevallen vermeden kunnen worden. Uit nieuw onderzoek, dat in februari in het tijdschrift  Health Affairs is verschenen, blijkt dat er ook een andere mogelijkheid is: in veel gevallen kunnen hoge medische rekeningen voorkomen worden door het wijdverbreide en betaalbare gebruik van vaccins.

We weten al dat vaccins een van de meest kosteneffectieve manieren zijn om ziekten en sterfgevallen te voorkomen, en het nieuwe onderzoek biedt daar extra ondersteunende bewijzen voor. Door de gevolgen van tien ziekten voor de gezondheid en de economie in kaart te brengen in 41 van de armste landen, schatten de onderzoekers dat deze vaccins tussen 2016 en 2030 36 miljoen sterfgevallen zullen voorkomen. Maar uit hun analyse blijkt ook nog iets anders: in dezelfde periode zullen inentingen ook voorkomen dat 24 miljoen mensen in de armoede terecht zullen komen door de kosten van een medische behandeling.

De Wereldbank definieert “armoede” als een huishoudinkomen van nog geen $1,90 per dag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duwen de gezondheidszorgkosten maar liefst 100 miljoen mensen jaarlijks onder deze grens, terwijl 150 miljoen anderen geconfronteerd worden met “catastrofale gezondheidszorgkosten,” gedefinieerd als uitgaven aan gezondheidszorg die 40% van het huishoudbudget opeisen, nadat in de fundamentele levensbehoeften is voorzien.

Dit alles onderstreept de belangrijke rol die inentingen moeten spelen bij de inspanningen om de armoede te helpen terugdringen. Het feit dat uit het onderzoek is gebleken dat de grootste voordelen van vaccinaties zich voordoen onder de allerarmsten duidt er niet alleen op dat armere mensen kwetsbaarder zijn en een hoger risico kennen om vermijdbare ziekten te ontwikkelen, maar ook dat de gevolgen voor hun levens potentieel groter zijn.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Voor de regeringen van de lageinkomenslanden is dit een kans, omdat het aantoont wat zij zouden kunnen bereiken in termen van het verbeteren van de gezondheidszorg en het terugdringen van de armoede door zich te concentreren op een hogere vaccinatiegraad in armere en meer gemarginaliseerde gemeenschappen. Bovendien kunnen regeringen door betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit beschikbaar te stellen aan iedereen, ongeacht hun inkomen, een belangrijke stap zetten op weg naar universele gezondheidszorgdekking.

Dat komt doordat nationale inentingsprogramma's kunnen fungeren als een platform waarop je een systeem van eerstelijnszorg kunt bouwen. Als je kinderen gaat inenten, komen daar ook aanbodketens, koelfaciliteiten, goed opgeleid medisch personeel, registratie en controle van medische gegevens, waakzaamheid ten aanzien van infectieziekten en nog veel meer bij kijken. Dus als een gemeenschap toegang krijgt tot kindervaccinaties duurt het vaak niet lang voordat er tevens sprake is van andere diensten, zoals zwangerschaps- en zuigelingenzorg, voedingssupplementen, maatregelen ter voorkoming van malaria, en educatie op het gebied van de voortplanting.

Daar bovenop hebben inentingsprogramma's een enorm bereik. Dankzij mondiale gezondheidszorgorganisaties als de WHO, UNICEF en Gavi, de Vaccinatie Alliantie, is vaccinatie nu een van de breedst beschikbare gezondheidszorginterventies ooit. Nu 80% van de armste kinderen in de wereld toegang heeft tot routinematige inentingen – wat inhoudt dat ze drie shots krijgen van een vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest – hebben we al een gezondheidszorgplatform waarop we universele gezondheidszorgdekking kunnen bouwen, zelfs in de lastigste landen.

En nu spelen inentingen, zoals uit dit nieuwe onderzoek blijkt, ook nog eens een extra, indirecte rol. Bij ontstentenis van een door de overheid ondersteunde nationale gezondheidsdienst of een betaalbare ziektekostenverzekering hebben routinematige inentingen diepgaande financiële gevolgen, door te voorkomen dat miljoenen mensen een beroep moeten doen op de gezondheidszorg.

Dit onderzoek bouwt voort op een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat vaccins niet alleen levens redden, maar ook economieën opbouwen. Eerdere onderzoeken hebben geschat dat iedere dollar die in vaccins wordt geïnvesteerd een besparing van $16 oplevert op de gezondheidszorgkosten, verloren gegane lonen en verloren gegane productiviteit als gevolg van ziekte, of zelfs van $44 als de bredere voordelen van een langer en gezonder leven in ogenschouw worden genomen.

Maar in dit nieuwe onderzoek komen vooral de tastbare gevolgen voor de levens van mensen naar voren. De komende vijftien jaar zullen vaccins miljoenen gezinnen redden van de ellende van de extreme armoede. We hebben nu nóg een reden om hard te werken aan het verwezenlijken van het enorme potentieel van vaccinatie.

Vertaling: Menno Grootveld

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/0IG936s/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.