technology Mikhail Tereshchenko/Getty Images

Chudá data o životech adolescentů

SEATTLE – Data mohou zachraňovat životy. Bez nich bychom nevěděli, že kouření způsobuje rakovinu plic a koronární onemocnění, že přilby snižují úmrtnost při motocyklových nehodách, že kvalitnější vzdělávání žen zvyšuje pravděpodobnost přežití dětí – a mnoho dalších věcí. Vzhledem k důležitosti spolehlivých dat musí mít jejich sběr vysokou prioritu.

Jednou z oblastí, kde je shromažďování dat obzvláště nedostatečné, je zdraví adolescentů. Mladým lidem ve věku 10 až 24 let se dostává mnohem menší pozornosti než jiným věkovým skupinám. Obecněji řečeno má globální zdravotnická a sociální politika do značné míry sklon ignorovat zdraví adolescentů, což zdůrazňuje i nová Komise časopisu Lancet pro zdraví a blaho adolescentů.

Naše budoucnost je na zdraví našich adolescentů v mnoha směrech závislá. V nízkopříjmových a středněpříjmových zemích žije více adolescentů než kdykoliv dříve. A jejich dnešní zdraví bude mít vliv na jejich budoucí blahobyt, na jejich schopnost vydělat si na živobytí, zplodit a vychovat zdravé děti, postarat se o stárnoucí rodiče a vést společnost k míru a prosperitě.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/AZtXIXfcs