Tax reform protest Saul Loeb/Getty Images

Het gebroken systeem van Amerika

BERKELEY – De belastingwet die de Republikeinen in de VS zo hardnekkig door het Congres proberen te duwen is niet zo belangrijk als velen beweren. Het is middelgroot nieuws. Het grote nieuws – het veel gewichtiger en onheilspellender nieuws – schuilt ergens anders.

Natuurlijk is middelgroot ook niet niks. Als de belastingwet de laatste horde weet te nemen – een gezamenlijke commissie moet het door de Senaat goedgekeurde wetsontwerp zien te verzoenen met dat van het Huis van Afgevaardigden – en wet wordt, zal hij het belastingstelsel aanzienlijk ingewikkelder maken, omdat er veel mazen door worden geopend. De wet zal geen invloed – positief of negatief – uitoefenen op de economische groei, maar wel op de overheidsfinanciën, omdat de inkomsten zullen dalen met het equivalent van ongeveer 1% van het nationaal inkomen.

De ontbrekende middelen zouden waarschijnlijk ten goede komen aan de bovenste 1% van de verdieners, waardoor hun aandeel in het totale inkomen zal stijgen van 22% naar 23%. De bovenste 0,01% zou waarschijnlijk het meest winnen, doordat hun deel van het inkomen stijgt van 5,1 naar 5,5%. In dit opzicht zou het belastingplan een nieuwe steen – een middelgrote, geen grote – toevoegen aan het steeds ongenaakbaarder wordende fort van de Amerikaanse plutocratie.

https://prosyn.org/F4oRFkhnl