Tax reform protest Saul Loeb/Getty Images

Het gebroken systeem van Amerika

BERKELEY – De belastingwet die de Republikeinen in de VS zo hardnekkig door het Congres proberen te duwen is niet zo belangrijk als velen beweren. Het is middelgroot nieuws. Het grote nieuws – het veel gewichtiger en onheilspellender nieuws – schuilt ergens anders.

Natuurlijk is middelgroot ook niet niks. Als de belastingwet de laatste horde weet te nemen – een gezamenlijke commissie moet het door de Senaat goedgekeurde wetsontwerp zien te verzoenen met dat van het Huis van Afgevaardigden – en wet wordt, zal hij het belastingstelsel aanzienlijk ingewikkelder maken, omdat er veel mazen door worden geopend. De wet zal geen invloed – positief of negatief – uitoefenen op de economische groei, maar wel op de overheidsfinanciën, omdat de inkomsten zullen dalen met het equivalent van ongeveer 1% van het nationaal inkomen.

De ontbrekende middelen zouden waarschijnlijk ten goede komen aan de bovenste 1% van de verdieners, waardoor hun aandeel in het totale inkomen zal stijgen van 22% naar 23%. De bovenste 0,01% zou waarschijnlijk het meest winnen, doordat hun deel van het inkomen stijgt van 5,1 naar 5,5%. In dit opzicht zou het belastingplan een nieuwe steen – een middelgrote, geen grote – toevoegen aan het steeds ongenaakbaarder wordende fort van de Amerikaanse plutocratie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/F4oRFkh/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.