Het verval van de Amerikaanse militaire innovatie

NEW YORK – De Verenigde Staten loopt het gevaar zijn militaire scherpte kwijt te raken. Het Amerikaanse leger mag dan nog steeds het meest geavanceerde ter wereld zijn; de VS spendeert dan ook meer dan twee keer zoveel aan militair Onderzoek en Ontwikkeling als grote mogendheden zoals Frankrijk en Rusland, en negen keer zoveel als China en Duitsland. Maar dat het technologische leiderschap van Amerika zal voortduren staat allerminst vast.

Sinds 2005 heeft het Ministerie van Defensie van de VS de uitgaven aan O & O met 22% verlaagd. In 2013 ging het Congres van de VS, om een confrontatie over het schuldenplafond te voorkomen, akkoord met zo’n 1,2 biljoen dollar automatische bezuinigingen op de uitgaven. Deze zet, die bezuinigingen op talloze programma’s inhoudt, waaronder veel onderzoeksinitiatieven van defensie, werd door de regering van president Barack Obama omschreven als ‘zeer bedreigend voor de nationale veiligheid.’ Als de innovatie van de Amerikaanse defensie blijft eroderen zullen niet alleen de defensieve capaciteiten van Amerika hier onder lijden; het land zal ook riskeren dat het achter blijft op het gebied van commerciële innovatie en concurrentie.

Budgetbeperkingen zijn een van de grootste bedreigingen voor de inspanningen van het leger van de VS om zijn technologische overwicht te behouden. Vooral het leger en het Missile Defense Agency zijn hard getroffen; de bestedingen aan O & O zijn sinds 2005 ongeveer gehalveerd. Het onderzoeksbudget van de Marine is met ongeveer 20% teruggebracht en het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – de organisatie die wordt geacht het leger van de VS op technologische voorsprong te houden - heeft het O & O-budget met 18% moeten verlagen. Zelfs de luchtmacht, waarvan de researchuitgaven van oudsher altijd voorrang hadden bij het Congres, is gedwongen om zijn budget met plusminus 4% te verlagen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/XC960Kgnl