9

Het New Yorkse vluchtelingenprobleem

NEW YORK – Elk jaar september strijkt een groot deel van ’s werelds presidenten, premiers, en ministers van Buitenlandse Zaken neer in New York City. Ze komen bijeen om het begin van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties luister bij te zetten, om redevoeringen te houden die thuis meer aandacht neigen te krijgen dan in de grote hal, en om – in wat het diplomatieke equivalent van speeddating is – zoveel ontmoetingen als maar menselijk mogelijk is in hun schema’s te proppen.

Ook bestaat de traditie om een specifiek onderwerp of probleem speciale aandacht te geven, en dit jaar zal hierop geen uitzondering zijn. 19 september zal gewijd worden aan de discussie over de toestand van vluchtelingen (zowel als migranten), en wat er meer gedaan kan en moet worden om ze te helpen.

Dit is een goede keuze, daar er nu een geschatte 21 miljoen vluchtelingen in de wereld zijn. Oorspronkelijk gedefinieerd als zij die hun landen verlaten uit angst voor vervolging, omvatten vluchtelingen inmiddels ook zij die gedwongen zijn om grenzen over te steken vanwege conflict en geweld. Dit getal is scherp gestegen de afgelopen vijf jaar, vooral door de chaos in het Midden-Oosten, waarbij Syrië alleen al momenteel bron is van bijna een op de vier vluchtelingen op de wereld.

De aandacht van de VN en zijn lidstaten weerspiegelt niet alleen de stijgende cijfers of verhoogde humanitaire zorgen over het lijden van de mannen, vrouwen, en kinderen die gedwongen zijn hun huis en land te verlaten. Deze komt ook voort uit de impact van de vluchtelingenstromen op de landen van bestemming, waar de politiek in het ene land na het andere op zijn kop wordt gezet.