stanley2_Jessica RinaldiThe Boston Globe via Getty Images_trump maga rally Jesscia Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Vil fascismen vinne i USA?

NEW YORK – Mange amerikanere innser at dersom de stemmer på Donald Trump støtter de opp om nasjonalisme, i tillegg til den type ønsketenkning — og konspiratorisk tenkning — som fornekter reelle farer som pandemien og klimaendringene. Og dersom de ikke stemmer imot Trump, bidrar de til et angrep på det amerikanske demokratiet — et angrep som allerede er i gang.

Amerika er ikke bare truet av autoritære krefter, men også av fascisme — i form av en antidemokratisk kult sentrert rundt en leder som lover gjenopprettelse av «nasjonens ære» etter at landet har blitt «nedverdiget» av minoriteter, liberalere og marxister. Fascismen forherliger vold og fremmer en militarisering av politikken. Det er derfor illevarslende at Trump ikke vil forplikte seg til en fredelig overføring av makt. Mye av hans antidemokratiske retorikk er en taktikk for å lede oppmerksomheten bort fra den dårlige håndteringen av koronapandemien. Likevel er slik språkbruk fra en valgt politisk leder svært farlig og bør sjokkere innbyggerne i ethvert demokratisk land.

Men mange amerikanere lar seg ikke sjokkere. Ved å normalisere antidemokratiske ytringer og autoritær ideologi, har Trump normalisert et autoritært styresett i stadig større grad. Derfor må dette valget forstås som en kamp for at det amerikanske demokratiet skal bestå. Trump undergraver demokratiske normer og legitimiteten ved valget. Dette minner illevarslende om ødeleggelsen av latinamerikanske demokratier på 60- og 70-tallet. Den gang skapte autokrater omstendigheter som normaliserte handlinger tidligere ansett som ulovlige.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/Eczc11znb