Jonathan Torgovnik for The Hewlett Foundation/Reportage by Getty Images

Jak skoncovat s americkou světovou válkou proti reprodukční svobodě

JOHANNESBURG – Moje vlast před více než dvaceti lety liberalizovala potraty, ale americký prezident Donald Trump mi 23. ledna 2017 v podstatě vzal právo i jen napsat to slovo.

Jako jihoafrická lékařka poskytuji potratové služby už víc než deset let. V rámci své práce často rediguji osvětové materiály nevládní organizace o ochraně před HIV. Mladým Jihoafričankám tyto texty nabízejí život zachraňující informace o otázkách souvisejících se sexuálním a reprodukčním zdravím – mimo jiné o plánovaném rodičovství, sexuálním násilí a progresivním potratovém právu v naší zemi.

Jenže dva dny po amerických prezidentských volbách v listopadu 2016 – a víc než dva měsíce před Trumpovou inaugurací – nevládní organizace, pro kterou jsem pracovala, přerušila distribuci příručky o reprodukčním zdraví, protože obsahovala informace o právu na potrat, zaručeném jihoafrickou ústavou. Od té doby příručka vyšla znovu a všechny zmínky o potratu z ní byly odstraněny.

Důvodem této autocenzury je americká politika známá jako „celosvětové roubíkové pravidlo“. Tato politika, poprvé zavedená v 80. letech a od té doby oživená každou republikánskou administrativou, znemožňuje poskytovat americkou zahraniční pomoc organizacím, které nabízejí služby, poradenství, odborná doporučení či podporu související s potraty. Když Trumpova administrativa toto pravidlo oficiálně znovu zavedla, rozšířila seznam programů mezinárodní pomoci, u nichž je čerpání finanční podpory podmíněno protipotratovými kritérii.

Jižní Afrika, podobně jako řada rozvojových zemí, dostává každoročně ze Spojených států stamiliony dolarů; v roce 2016 má vlast získala 531 milionů dolarů od Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) na pomoc s programy v oblasti „zdraví a populace“. Avšak byť tato pomoc přináší mnoho dobrého, připojené podmínky nám svazují ruce.

Jihoafričanům není vměšování USA do zdravotnictví žádnou neznámou; celosvětový roubík jsme zažili už dřív. Například za administrativy George W. Bushe utrpělo reprodukční zdraví a osvětové služby související s potraty byly zdecimovány. Poskytovatelům zdravotní péče, kteří přijímali peníze od USAID, bylo zakázáno o potratu hovořit i s těhotnými ženami, které byly HIV pozitivní. Právě s touto historickou zkušeností na paměti zdravotníci v Jižní Africe – a mnohde jinde – bijí nad Trumpovou rozšířenou politikou na poplach.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

I když bylo za demokratických vlád americké financování obnoveno, pro ženy v Jižní Africe nebylo snadné se k potratovým službám dostat. Přestože jsou potraty už od roku 1996 ústavně chráněné, zákrok nabízí pouhých 5 % veřejných klinik a nemocnic a až polovina všech potratů probíhá v nebezpečných zařízeních. Letáky nabízející nelegální potraty jsou rozesety po celé zemi, včetně vchodů do Národního ministerstva zdravotnictví v Pretorii. Jejich poskytovatelé slibují riskantní „potrat ještě dnes“, jehož součástí může být neuvážený koktejl prášků a operace, při níž ženě hrozí neúplný potrat, sepse, a dokonce smrt.

Amnesty International loni sestavila zprávu, která podrobně uvádí, co je třeba udělat, aby potraty v Jižní Africe byly bezpečné, včasné a v souladu s místními zákony. K doporučením patřilo posílení dostupné dopravy do zařízení nabízejících pomoc s plánováním rodiny, rozšíření přístupu k moderní antikoncepci (včetně nouzové), zvýšení dostupnosti sexuální osvěty a vytvoření strategií ke snížení stigmatizace potratů.

Přesto v důsledku politiky USA žádná z těchto změn hned tak nenastane. Mají-li se země jako Jižní Afrika vůbec někdy vymanit z republikánského útoku na reprodukční svobodu, budou nutné nové strategie boje proti celosvětovému roubíkovému pravidlu.

Řešení začínají doma, a proto se rozvojové země musí začít odklánět od podmínečné pomoci, která zužuje možnosti poskytovatelů zdravotní péče působit v souladu s místními zákony. Místní nevládní organizace společně se zodpovědnými globálními partnery musí najít novou podporu pro programy, které vzdělávají ženy o jejich právech a poskytují přístup k bezpečným potratovým službám. Cílem Trumpova roubíkového pravidla je umlčet osvětu a zdravotníky; nesmíme se tomuto tlaku podvolit.

Stejně důležitá jako domácí podpora je však pomoc amerických zákonodárců, kteří mají moc Trumpovu nebezpečnou politiku zvrátit. Loni předložený návrh zákona o světovém zdraví a právech (HER) by znemožnil uplatňovat omezující kvalifikační požadavky na zahraniční nevládní organizace, které z USA dostávají podporu. Vůbec nejlepší je, že schválení zákona HER by znamenalo trvalé legislativní zrušení světového roubíkového pravidla a do americké zahraniční pomoci by vrátilo smysl pro apolitickou morálku.

V Jižní Africe má každá žena zákonné právo určovat své reprodukční zdraví a rozhodovat o něm. V současnosti jej však pošlapává jistá forma neokolonialismu, která pomoc váže na politické rozmary strany, která je v USA u moci. Lid Jižní Afriky se rozhodl přijmout jedny z nejliberálnějších potratových zákonů na světě; politikům vzdáleným 8 000 mil odtud by nemělo být dovoleno jeho rozhodnutí měnit.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/YRRGqh5/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.