Jonathan Torgovnik for The Hewlett Foundation/Reportage by Getty Images

Beëindig de wereldwijde oorlog van Amerika tegen reproductieve vrijheid

JOHANNESBURG – Mijn land gaf abortus meer dan twintig jaar geleden vrij, maar op 23 januari 2017 nam president Donald Trump in wezen mijn recht om het woord zelfs maar op te schrijven af.

Ik heb als arts in Zuid-Afrika meer dan tien jaar abortusdiensten aangeboden. Als onderdeel van mijn werk redigeer ik vaak onderwijsmateriaal voor een ngo die aan hiv-preventie doet. Voor jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen bieden deze teksten levensreddende informatie over kwesties die zijn gerelateerd aan seksuele en reproductieve gezondheid – waaronder anticonceptie, seksueel geweld, en de progressieve abortuswetten van ons land.

Maar twee dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 en meer dan twee maanden voor de inauguratie van Trump stopte de ngo waar ik voor werkte met de distributie van een gids voor reproductieve gezondheid omdat deze informatie bevatte over het Zuid-Afrikaanse constitutioneel verankerde recht op abortus. Deze gids is sindsdien herdrukt, waarbij alle referenties aan abortus verwijderd zijn.

De oorzaak van deze zelfcensuur is een Amerikaanse politiek die bekend staat als de ‘global gag rule.’ Als eerste geïntroduceerd in de jaren tachtig en opnieuw in het leven geroepen door elke republikeinse regering sindsdien blokkeert dit beleid Amerikaanse ontwikkelingshulp aan organisaties die abortusdiensten, raadgeving, of doorverwijzingen aanbieden of activisme ondersteunen. Toen de regering-Trump de regel officieel herinvoerde breidde dit de lijst van internationale hulpprogramma’s uit die financiering lieten afhangen van het tegemoet komen aan anti-abortus criteria.

Net zoals veel andere ontwikkelingslanden ontvangt Zuid-Afrika elk jaar honderden miljoenen dollars van de Verenigde Staten; in 2016 ontving mijn land 531 miljoen dollar van het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) om ‘health and population’ programma’s te financieren. Maar alhoewel deze hulp veel goed heeft gedaan binden de meekomende voorwaarden onze handen.

Bemoeienis met de gezondheidszorg door de VS is voor Zuid-Afrikanen niet nieuw; we hebben de global gag rule al eerder doorgemaakt. Tijdens de regering van George W. Bush bijvoorbeeld leed de reproductieve gezondheidzorg ook en werd aan abortus gerelateerd onderwijs gedecimeerd. Zorgaanbieders die USAID-geld kregen werd verboden om abortus te bespreken, zelfs met vrouwen die hiv-positief waren. Het is met deze geschiedenis in het achterhoofd dat zorgprofessionals in Zuid-Afrika (en ver daarbuiten) nu de alarmbellen luiden over het expansieve beleid van Trump.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Zelfs wanneer de Amerikaanse financiering onder democratische regeringen hersteld werd worstelden vrouwen in Zuid-Afrika om toegang tot abortusklinieken te krijgen. Alhoewel abortus sinds 1996 grondwettelijk beschermd is biedt slechts 5% van de openbare klinieken en ziekenhuizen de procedure aan, en wordt tot de helft van alle abortussen uitgevoerd in onveilige omstandigheden. Flyers die met illegale abortus adverteren overspoelen het land, inclusief aan de ingang van het nationale ministerie van Gezondheidszorg in Pretoria. Deze aanbieders bieden gevaarlijke ‘op dezelfde dag’ abortussen aan die een willekeurige cocktail van pillen en operaties kunnen omvatten die vrouwen in gevaar brengen van incomplete abortus, sepsis, en zelfs de dood.

Afgelopen jaar bracht Amnesty International een rapport uit in kaart bracht wat er gedaan moest worden om te garanderen dat abortus in Zuid-Afrika veilig is, op tijd, en in overeenstemming met de lokale wetten. De aanbevelingen die gedaan werden omvatten het vergroten van betaalbaar vervoer naar abortusklinieken, het uitbreiden van de toegang tot moderne anticonceptie (waaronder de morning-afterpil) het vergroten van de beschikbaarheid van seksuele voorlichting, en het ontwikkelen van strategieën om het stigma van abortus te reduceren.

En toch zullen dankzij het Amerikaanse beleid geen van deze veranderingen makkelijk worden. Wanneer landen als Zuid-Afrika ooit willen ontsnappen aan de aanval van republikeinse regeringen op baas in eigen buik hebben we nieuwe strategieën nodig om de global gag rule te bestrijden.

Oplossingen beginnen in eigen land en dat is waarom ontwikkelingslanden moeten beginnen zich af te wenden van voorwaardelijke hulp die het vermogen van zorgaanbieders om in overeenstemming met lokale wetten te werken beperkt. Lokale ngo’s moeten samen met verantwoordelijke mondiale partners nieuwe vormen van steun vinden voor programma’s die vrouwen onderwijzen over hun rechten en die toegang bieden tot veilige abortusdiensten. De kern van Trumps global gag rule is om activisten en medische professionals tot zwijgen te brengen; we mogen voor deze druk niet buigen.

Maar net zo belangrijk als binnenlandse steun is steun van de Amerikaanse wetgever, die de macht heeft om het gevaarlijke beleid van Trump terug te draaien. De Global Health, Empowerment, and Rights Act (HER Act) die afgelopen jaar werd geïntroduceerd zou de toepassing van restrictieve selectiecriteria voor buitenlandse ngo’s die Amerikaanse hulp ontvangen verbieden. Nog beter echter is dat aanname van de Her Act een permanente wettelijke intrekking van de global gag rule tot stand zou brengen en een gevoel van apolitieke moraliteit zou terugbrengen in de Amerikaanse ontwikkelingshulp.

In Zuid-Afrika heeft elke vrouw het wettelijke recht keuzes over haar reproductieve gezondheid te maken en deze te controleren. Maar dat recht wordt de kop ingedrukt door een vorm van neokolonialisme die steun verbindt aan de politieke luimen van de partij die in Amerika aan de macht is. Het Zuid-Afrikaanse volk heeft besloten om een van de meest liberale abortuswetten ter wereld door te voeren; politici 12.500 kilometer verderop zouden niet in staat gesteld moeten worden om hun keuze terug te draaien.

Vertaling Melle Trap

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/YRRGqh5/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.