The Women's March 'Power to the Polls' Sam Morris/Getty Images

Donald Trump en de neergang van de Amerikaanse zachte macht

CAMBRIDGE – Het bewijs is overtuigend. Het presidentschap van Donald Trump heeft de zachte macht van Amerika geërodeerd. Slechts 30% van de mensen die onlangs in 134 landen werden ondervraagd door Gallup had een gunstig beeld van de Verenigde Staten onder het bewind van Trump, een daling van bijna 20 procentpunt sinds het presidentschap van Barack Obama. Het Pew Research Center vond dat China met waarderingsniveaus van 30% bijna pariteit met de VS heeft bereikt. En een Britse index, The Soft Power 30, liet zien dat Amerika is gezakt van de eerste plaats in 2016 naar een derde plek dit jaar.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

Zij die Trump verdedigen antwoorden dat zachte macht er niet toe doet. Directeur begrotingen van Trump Mick Mulvaney had het over een ‘harde macht begroting’ toen hij de financiering van het State Department en het US Agency for International Development met 30% inkromp. Voor voorvechters van ‘America First’ komt wat de rest van de wereld denkt op de tweede plaats. Hebben ze het bij het rechte eind?

Zachte macht is gebaseerd op aantrekking in plaats van dwang of betaling; deze coöpteert mensen in plaats ze te dwingen. Op persoonlijk vlak betekent dit dat wijze ouders weten dat hun macht groter zal zijn en langer in stand zal blijven wanneer ze stevige ethische normen zetten voor hun kinderen, in plaats van alleen maar te vertrouwen op slaag, zakgeld, of het afpakken van autosleutels.

Overeenkomstig begrijpen politieke leiders van oudsher dat macht voortkomt uit het vermogen de agenda en het kader van het debat te bepalen. Als ik jou zo ver kan krijgen om te doen wat ik wil hoef ik jou niet te dwingen om te doen wat jij niet wil. Wanneer Amerika waarden representeert die anderen willen navolgen kan het economiseren op belonen en straffen. Bij harde macht opgeteld kan aantrekking een vermenigvuldiger van krachten zijn.

De zachte macht van een land komt primair voort uit drie bronnen: de cultuur (wanneer deze aantrekkelijk is voor anderen), politieke waarden zoals democratie en mensenrechten (wanneer die in ere worden gehouden), en het beleid (wanneer dit als legitiem gezien wordt omdat het gebracht wordt met enige bescheidenheid en bewustzijn van de belangen van anderen). Hoe een regering zich in eigen land gedraagt (zoals bijvoorbeeld door het beschermen van een vrije pers), in internationale instituties (door anderen te consulteren en door multilateralisme), en qua buitenlands beleid (door ontwikkeling en mensenrechten te bevorderen) kan anderen beïnvloeden door de overtuigingskracht van het goede voorbeeld. Op al deze gebieden heeft Trump attractief Amerikaans beleid teruggedraaid.

Gelukkig bestaat Amerika uit meer dan Trump of de regering. In tegenstelling tot vele harde machtsfactoren (zoals het leger) staan veel bronnen van zachte macht los van de overheid en beantwoorden deze slechts gedeeltelijk aan zijn doelstellingen. In een liberale maatschappij kan de regering de cultuur niet controleren. Het ontbreken van een officieel cultureel beleid kan op zichzelf zelfs al een bron van aantrekking zijn. Hollywoodfilms zoals ‘The Post’ die onafhankelijke vrouwen en persvrijheid weergeven kunnen anderen aantrekken. Ook het charitatieve werk van Amerikaanse stichtingen of de voordelen van de vrijheid van onderzoek aan Amerikaanse universiteiten kunnen dit.

Het is zo dat bedrijven, universiteiten, stichtingen, kerken, en andere non-gouvernementele organisaties hun eigen zachte macht ontwikkelen die het officiële buitenlandse beleid zowel kan bekrachtigen als tegengaan. En al deze particuliere bronnen van zachte macht zullen in het mondiale informatietijdperk waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker worden. Dat is slechts reden te meer voor regeringen om te garanderen dat hun eigen acties en politiek zachte macht creëren en bekrachtigen in plaats van deze te ondermijnen en verkwanselen.

Binnen- of buitenlands beleid dat hypocriet, arrogant, of onverschillig naar andermans zienswijzen overkomt of gebaseerd is op een eng begrip van nationale belangen kan zachte macht ondermijnen. Zo was de scherpe neergang in de aantrekkelijkheid van de VS in peilingen na de invasie van Irak in 2003 bijvoorbeeld een reactie op de regering-Bush en zijn beleid in plaats van op de VS als geheel.

De oorlog in Irak was niet de eerste keer dat regeringsbeleid de VS impopulair maakte. In de jaren zeventig protesteerden veel mensen over de hele wereld tegen de Vietnamoorlog, en weerspiegelde de mondiale statuur van de VS de impopulariteit van die politiek. Toen het beleid veranderde en de herinneringen aan de oorlog langzaam vervlogen herstelde de VS een groot deel van zijn verloren zachte macht. Overeenkomstig wist de VS in de nasleep van de Irakoorlog in het grootste deel van de wereld veel van zijn zachte macht terug te winnen (alhoewel in het Midden-Oosten zelf een stuk minder).

Sceptici zullen nu wellicht nog steeds betogen dat de opkomst en neergang van de Amerikaanse zachte macht er weinig toe doet, omdat landen altijd alleen maar uit eigenbelang samenwerken. Maar dit argument mist een cruciaal punt: samenwerking is een graduele kwestie, en de graad wordt beïnvloed door aantrekking of afstoting. Bovendien strekken de effecten van de zachte macht van een land zich ook uit naar niet-statelijke actoren – bijvoorbeeld door rekrutering door terroristische groeperingen te steunen of juist te belemmeren. In het informatietijdperk hangt succes niet alleen meer af van wiens leger wint, maar ook wiens verhaal.

Een van de grootste bronnen van de Amerikaanse zachte macht is de openheid van het democratische proces. Zelfs wanneer abuis beleid zijn aantrekkingskracht verkleind maakt het vermogen van Amerika om zijn eigen fouten te bekritiseren en te corrigeren het voor anderen attractief op een intrinsieker niveau. Toen demonstranten aan de andere kant van de oceaan tegen de Vietnamoorlog protesteerden zongen ze vaak ’We Shall Overcome,’ het lijflied van de Amerikaanse burgerbeweging in de VS.

Ook Amerika zal het vrijwel zeker te boven komen. Gegeven ervaringen uit het verleden bestaat er goede hoop dat de VS na Trump zijn zachte macht zal herwinnen.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/T6bfJis/nl;

Handpicked to read next