Freelance Office Lewis Mulatero/Getty Images

Vývoj nezávislé ekonomiky

BERKELEY – Pracovat na plný úvazek pro jednoho zaměstnavatele už ve vyspělých ekonomikách není normou. Namísto toho miliony „nezávislých pracujících“ – samostatně výdělečně činných, na volné noze nebo přechodně zaměstnaných – prodávají svou práci, služby a produkty prostřednictvím digitálních platforem řadě zaměstnavatelů či klientů.

Narůstající podíl nezávislé práce, která obvykle zahrnuje pružnou pracovní dobu, slibuje významné agregátní ekonomické přínosy, v podobě zvýšení míry účasti v pracovních silách, stoupajícího celkového počtu odpracovaných hodin a snížení nezaměstnanosti. Tato „muzikantská“ ekonomika ale přináší i složité nové politické těžkosti v oblasti zdanění, regulace a přístupu k sociální podpoře a ochraně, jež se tradičně zajišťovaly skrze standardní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Podle studie McKinsey Global Institute v současnosti některou z forem nezávislé práce provozuje až 162 milionů lidí napříč Spojenými státy a skupinou EU 15. Na základě reprezentativního online průzkumu mezi 8000 pracujícími v šesti zemích (včetně USA) společnost McKinsey zjistila, že na nezávislou práci se svým hlavním příjmem spoléhá 10-15 % populace v produktivním věku. Dalších 10-15 % – včetně studentů, penzistů, osob pečujících o člena domácnosti i lidí s tradičním zaměstnáním – si takovou práci přibírá jako doplněk k příjmu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9nmV4RK/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.