Freelance Office Lewis Mulatero/Getty Images

Vývoj nezávislé ekonomiky

BERKELEY – Pracovat na plný úvazek pro jednoho zaměstnavatele už ve vyspělých ekonomikách není normou. Namísto toho miliony „nezávislých pracujících“ – samostatně výdělečně činných, na volné noze nebo přechodně zaměstnaných – prodávají svou práci, služby a produkty prostřednictvím digitálních platforem řadě zaměstnavatelů či klientů.

Narůstající podíl nezávislé práce, která obvykle zahrnuje pružnou pracovní dobu, slibuje významné agregátní ekonomické přínosy, v podobě zvýšení míry účasti v pracovních silách, stoupajícího celkového počtu odpracovaných hodin a snížení nezaměstnanosti. Tato „muzikantská“ ekonomika ale přináší i složité nové politické těžkosti v oblasti zdanění, regulace a přístupu k sociální podpoře a ochraně, jež se tradičně zajišťovaly skrze standardní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Podle studie McKinsey Global Institute v současnosti některou z forem nezávislé práce provozuje až 162 milionů lidí napříč Spojenými státy a skupinou EU 15. Na základě reprezentativního online průzkumu mezi 8000 pracujícími v šesti zemích (včetně USA) společnost McKinsey zjistila, že na nezávislou práci se svým hlavním příjmem spoléhá 10-15 % populace v produktivním věku. Dalších 10-15 % – včetně studentů, penzistů, osob pečujících o člena domácnosti i lidí s tradičním zaměstnáním – si takovou práci přibírá jako doplněk k příjmu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/9nmV4RK/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.