ratti10_FILIPPO MONTEFORTEAFP via Getty Images_floodwatervenice Filippo Monteforte/AFP via Getty Images

We moeten de dood van Venetië een halt toeroepen

VENETIË – Een van de ergste overstromingen in de geschiedenis van Venetië heeft een paar van de beroemdste culturele plekken in de oude stad, zoals de basiliek van San Marco op het Piazza San Marco, onder water gezet. Dit is pas de zesde keer dat de basiliek is overstroomd in twaalfhonderd jaar, maar de vierde keer in de afgelopen twintig jaar, en de tweede keer in nog geen vierhonderd dagen. In dit tempo kan Venetië's fragiele structuur van calli, campi en palazzi, gebouwd op een wegzakkende bodem, binnen een paar decennia verdwenen zijn. Maar hoe zit het met de mensen die deze stad bewonen?

De oude Romeinen gebruikten twee woorden om steden te beschrijven: urbs, dat verwees naar de gebouwen en de infrastructuur, en civitas, oftewel een actieve en betrokken burgerij. Vandaag de dag maakt de wereld zich zorgen over Venetië's doorweekte en beschadigde urbs, die – de eerlijkheid gebiedt het te zeggen – bijzonder kwetsbaar is voor zelfs maar geringe stijgingen van de zeespiegel, zoals die worden teweeggebracht door de klimaatverandering. Maar de wereld is er nauwelijks in geslaagd te onderkennen in welke mate de Venetiaanse civitas aan het verdwijnen is.

De bevolking van Venetië krimpt al tientallen jaren. Vandaag de dag zijn er nog maar een derde zoveel Venetianen als vijftig jaar geleden. Maar die neergang is louter een symptoom van een snel om zich heen grijpende ziekte: de roekeloze promotie van grootschalig toerisme en het gebrek aan investeringen in menselijk kapitaal.

https://prosyn.org/IKrox21nl