5 year anniversary of Arab Spring Fethi Belaid/Getty Images

Ekonomické ultimátum pro arabský svět

WASHINGTON, DC – Nezačnou-li země Blízkého Východu dosahovat skutečných pokroků v základních politických a hospodářských reformách, je neodvratný další regionální rozvrat. Rentiérské systémy, jež vlády desítky let zachovávaly, se dostávají do bodu zlomu, a tak tvůrci politik musí zahájit náročný, leč nikoliv nemožný proces zavádění nových společenských smluv.

Společenská smlouva v arabských zemích se začala rozpadat na přelomu století, když vlády s nafouklými rozpočty a přebujelými byrokratickými aparáty už nedokázaly zajišťovat adekvátní nabídku základních služeb, jako je zdravotní péče a vzdělávání, vytvářet dostatečný počet pracovních míst či zachovat subvence do potravin a paliv. Vzdor ubývajícím státním výhodám však většina lídrů nadále vyžadovala, aby lid jejich země dodržoval svou část dohody tím, že se nebude smysluplně účastnit veřejného života.

Arabským vládám se dařilo zachovávat v chodu neefektivní ekonomiky desítky let, protože je podepíraly příjmy z ropy. V posledních desetiletích hojné blízkovýchodní zásoby ropy a plynu určitým způsobem prospívaly většině arabských zemí. Země produkující uhlovodíky si ze zisků kupovaly loajalitu svých občanů a vytvořily v zásadě sociální státy; země, které ropu netěží, měly prospěch ze zahraniční pomoci, kapitálových přílivů a remitencí, jež domů posílají jejich občané pracující v zemích obdařených přírodními zdroji.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/PO29h71/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.