rioux2_Jon Feingersh Photography Inc_hands Jon Feingersh Photography Inc/Getty Images

De ontwikkeling moet gedreven worden door het streven naar hereniging

PARIJS – In een zeer volatiele wereld die geplaagd wordt door breuken en scheuren kan de verleiding om het schijnbaar geruststellende pad van terugtrekking of isolement te volgen heel sterk zijn. Feitelijk lijkt het vermijden van potentiële risico's alleen maar natuurlijk. Bij gebrek aan een beter alternatief kunnen we instinctief geneigd zijn om naar binnen te kijken teneinde de risico's te omzeilen of op z'n minst te verzachten van een wereld die voelt als de eindtijd, waarin kinderen ons de waarheid vertellen.

Velen van ons hebben al besloten dat pad te volgen. En toch vormen de branden die onlangs het regenwoud van de Amazone hebben geteisterd een grimmige – en tragische – aanwijzing dat die manier van redeneren misleidend is, zij het begrijpelijk. Eigenlijk zouden we ons in tegenovergestelde richting moeten bewegen. We leven in een gemeenschappelijke wereld, wat betekent dat we allemaal kwetsbaar zijn voor dreigingen – of ze nu ecologisch, sociaal of politiek van aard zijn – die geen grenzen kennen. Omdat de directe of indirecte gevolgen overal gevoeld kunnen worden, moeten we een verlangen naar hereniging koesteren, en niet naar isolement.

Deze tegengestelde opvattingen over de vele problemen van een onderling afhankelijke wereld – zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, dodelijke pandemieën, sociale versplintering, onveiligheid, smokkel in allerlei vormen, en ongecontroleerde migratie – liggen ten grondslag aan uiteenlopende strategieën. Enerzijds streven voorstanders van openheid en krachtiger gecoördineerd optreden naar samenwerking met andere landen, in een geest van internationale solidariteit. Anderzijds steunen de pleitbezorgers van afzonderlijke nationale trajecten agenda's die bedoeld zijn om een subtiele theorie van terugtrekking te verspreiden, óók in het centrum van het fundamenteel genereuze domein van het ontwikkelingsbeleid.

https://prosyn.org/G1YuSIRnl