People crowd Fort Lauderdale International Airport Michele Eve Sandberg/Getty Images

Nebezpečné předpoklady PROMESA

NEW YORK – Portorická ekonomika je v hluboké bryndě. Veřejný dluh je po více než deseti letech recese neudržitelný a podněcuje migrační odliv na pevninu Spojených států, takže postihuje životy tisíců rodin a dál přitěžuje břemeno těch, kdo zůstávají. Ke zvrácení tohoto destabilizačního vývoje bude nutná restrukturalizace dluhu, která přinese úlevu nezbytnou k zavedení politik na podporu růstu. Co se teď Portoriku nabízí, bohužel ani zdaleka nestačí.

Portorický dluh se má restrukturalizovat v rámci, jejž vytvořil zákon o dohledu, správě a ekonomické stabilitě Portorika (PROMESA). Tento federální zákon, schválený v červnu 2016, vytvořil také Radu pro dohled, která má nad tímto přidruženým státem USA fiskální rozhodovací pravomoc.

Restrukturalizační proces započal 3. května, kdy Rada podala návrh k federálnímu soudu. Řada zásadních rozhodnutí ale teprve padne, třeba jak velké oddlužení bude celkem poskytnuto a jak se „sestřih“ rozdělí mezi držitele různých typů dluhopisů. Na těchto rozhodnutích bude záležet, které politiky směřující ke zlepšení ekonomických vyhlídek Portorika budou proveditelné – a tedy kolik dokáže splatit svým věřitelům.

https://prosyn.org/uVRFH1Lcs