Todd Korol/Toronto Star via Getty Images

De gespleten tong van de fossielebrandstoffensector

BERLIJN – Sinds de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 zijn getekend, zijn veel te veel beleidsmakers gevallen voor de retoriek van de olie- en gasmaatschappijen over de manier waarop zij zouden kunnen helpen om de broeikasgasemissies te verminderen. Grote verhalen over “schone steenkool,” “oliepijleidingen ter financiering van schone energie,” en “gas als een overbruggingsbrandstof” hebben overheden ertoe verleid nieuwe fossielebrandstofprojecten goed te keuren, ook al dreigt de huidige productie van fossiele brandstoffen de temperaturen al tot ver voorbij het in Parijs overeengekomen plafond van maximaal 2° Celsius boven het pre-industriële niveau te stuwen.

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) schat dat in 2016 de investeringen in de olie- en gassector in totaal $649 mrd bedroegen, en dat de fossielebrandstoffensubsidies in de G20-landen op $72 mrd uitkwamen. Tegen 2030 zullen de investeringen in nieuwe gasprojecten in de G20-landen naar verwachting de $1,6 bln overtreffen.

De industrie heeft duidelijk alle zeilen bijgezet om de productie en de winsten te laten groeien voordat de wereld zich naar een koolstofvrije economie beweegt. En tot nu toe is zij succesvol, omdat zij overheden heeft weten te overtuigen van meervoudige onwaarheden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/GMkKmR4/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.