stiglitz263_In Pictures Ltd.Corbis via Getty Images_womenproteststarbucks In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images

Het mondiale belastingsysteem voor ondernemingen moet op de helling

NEW YORK – De mondialisering heeft de afgelopen jaren een slechte naam gekregen, en dikwijls met reden. Maar sommige critici, niet in de laatste plaats de Amerikaanse president Donald Trump, leggen de schuld op de verkeerde plek, door een vals beeld te schetsen waarin Europa, China en de ontwikkelingslanden de handelsonderhandelaars van de VS hebben verleid tot het instemmen met slechte deals, wat tot de huidige problemen in Amerika geleid zou hebben. Het is een absurde bewering: het was immers Amerika – of beter gezegd: het Amerikaanse bedrijfsleven – dat de regels van de mondialisering in de eerste plaats geschreven heeft.

https://prosyn.org/g3WgFSpnl