sputum collection bottles Yawar Nazir/ZumaPress

Een offensief tegen tuberculose

SOLNA, ZWEDEN – Tuberculose is een van de dodelijkste ziekten ter wereld, en was alleen al in 2013 verantwoordelijk voor 1,5 miljoen doden, waaronder een vijfde van alle sterfgevallen onder volwassenen in lagelonenlanden. Alhoewel het geschatte aantal mensen dat jaarlijks tbc oploopt daalt, gaat dit erg langzaam. En gegeven het groeiende aantal besmettingen met multiresistente tbc zou deze trend zelfs omgedraaid kunnen worden.

Desalniettemin hebben we nu met zijn allen een kleine kans om tbc uit te roeien. Deze te verzilveren vereist de snelle ontwikkeling en verspreiding van: effectieve diagnostische middelen, nieuwe behandelingen met medicijnen, en innovatieve vaccins, samen met inspanningen om te verzekeren dat zorgstelsels goed uitgerust zijn om de juiste zorg aan te bieden. Dit zal geen makkelijke opgave worden.

Het goede nieuws is dat de internationale gemeenschap gretig lijkt om in actie te komen. De Mondiale Tbc Strategie voor na 2015 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die in mei 2014 werd onderschreven door de Wereldgezondheidsassemblee, stelt zich tot doel tbc in 2035 uitgeroeid te hebben. De Sustainable Development Goals, die in september officieel aangenomen zullen worden door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, voorzien dit doel vijf jaar eerder te bereiken.

https://prosyn.org/zLpL5n4nl