0

Zahájit ofenzivu proti tuberkulóze

SOLNA, ŠVÉDSKO – K největším světovým zabijákům mezi nemocemi patří tuberkulóza. Jen v roce 2013 zapříčinila 1,5 milionu úmrtí, což zahrnuje pětinu úmrtí dospělých v zemích s nízkými příjmy. Odhadovaný počet osob, které se TBC každoročně nakazí, se sice snižuje, ale jedná se o velice pomalý pokles. Navíc vzhledem ke stoupající míře výskytu TBC rezistentní vůči více lékům by se trend mohl obrátit.

Teď se však před světem nakrátko otevřela příležitost TBC vymýtit. K jejímu využití bude zapotřebí rychle vyvinout a distribuovat účinné diagnostické nástroje, nová léčiva a inovativní vakcíny a doprovodit je úsilím, které zajistí, že zdravotnické soustavy budou vybaveny tak, aby dokázaly poskytovat řádnou péči. Nebude to ale jen tak.

Dobrou zprávou je, že mezinárodní společenství budí dojem, že se touží pustit se do díla. Globální strategie proti TBC vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací pro období po roce 2015 a schválená Světovým zdravotnickým shromážděním si vytyčila za cíl vykořenit TBC do roku 2035. Cíle udržitelného rozvoje (CUR), jež oficiálně v září schválí 193 členských států Organizace spojených národů, předpokládají dosažení této mety ještě o pět let dřív.

Zastavení rozvoje a šíření lékově rezistentní tuberkulózy vyžaduje dvousložkové globální úsilí: zajistit včasnou detekci a adekvátní léčbu pro pacienty s TBC citlivou na léky a nalézt nové způsoby léčby pro pacienty infikované kmeny, které jsou vůči lékům rezistentní. Problém je, že stávající nástroje pro diagnózu, léčbu a prevenci jsou výrazně omezené.

V prvé řadě neexistuje rychlý ambulantní diagnostický test na TBC. V zemích s nízkými příjmy jako diagnostická metoda převažuje mikroskopie sputa, zastaralý postup, který nákazu asi u poloviny infikovaných pacientů neodhalí, přičemž u malých dětí a pacientů infikovaných zároveň HIV je úspěšnost ještě nižší. Z deseti dětí s TBC stanoví mikroskopie sputa diagnózu jen u jednoho.

Navíc u pacientů infikovaných rezistentní TBC je léčba pomocí dnes dostupných léčiv úspěšná jen v polovině případů, a to i za nejlepších podmínek. Terapeutický proces je navíc náročný, trvá nejméně dva roky a zahrnuje 14600 pilulek a stovky injekcí – s vážnými vedlejšími účinky.

Naléhavě potřebujeme nové léky na TBC s inovativními mechanismy působení, nejen k léčbě rezistentní TBC, ale také ke zkrácení terapie u tuberkulóz citlivých na léky. Tady existuje slibná novinka: po 40 letech se Bedaquiline nedávno stal prvním novým lékem na TBC, jejž schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léků. Bedaquiline ale musí teprve dokázat schopnost účinně léčit lékově rezistentní TBC a na obzoru je velmi málo dalších kandidátů.

Podobné problémy vznikají v prevenci. Vakcína Bacillus Calmette-Guérin (BCG) – jediná dostupná proti nemoci a hlavní pilíř prevence TBC – je účinná jen částečně. Přestože chrání děti před nejhoršími formami choroby, před nejběžnější variantou, plicní tuberkulózou, neochrání nikoho. Pro snížení počtu případů TBC proto neudělala mnoho. A přestože předběžnými klinickými testy prošlo několik nových vakcinačních kandidátů, v nadcházejících letech zůstane BCG jedinou dostupnou vakcínou.

Výzvy jsou zjevně velice náročné. Avšak jelikož jsou v sázce miliony životů, couvnout nelze.

Jádrem věci je výzkum – skutečnost, již globální strategie WHO uznává. Rozšíření investic do diagnostických nástrojů a terapií k léčbě TBC však vyžaduje víc peněz, než kolik bylo vyčleněno. Z odhadovaných 1,73 miliard eur potřebných ročně na výzkum a vývoj bylo v roce 2013 investováno jen 589 milionů eur.

Aby byla situace ještě horší, zásadní financování od dárců – poskytované velmi malým počtem aktérů, především vládních agentur a filantropických skupin v zemích OECD – se loni propadlo o téměř 10 %. V současnosti 25 % výzkumu zaměřeného na nové nástroje k boji proti TBC podporuje jediný dobročinný dárce, Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Co se týče soukromého sektoru, farmaceutické společnosti se z výzkumu TBC stahují, což je součást obecného odklonu od léků proti infekčním nemocem k vývoji nových léků na chronická onemocnění. Společnost Pfizer opustila výzkum TBC v roce 2012, rok nato ji následovala AstraZeneca a loni Novartis.

K zacelení mezery ve financování a potlačení metly TBC bude nezbytné zapojení dalších – a rozmanitějších – dárců. Jestliže soukromý sektor není ochoten splnit svůj díl, je úkolem vlád, aby do věci vstoupily vytrvalým závazkem, že splní metu CUR, se kterou souhlasily, a aby se to projevilo přímými příspěvky, jakož i snahou vytvořit vhodné pobídky.

Krátce, předpokladem vymýcení epidemie TBC, je snaha zajistit, aby zdravotnické soustavy dokázaly poskytovat vhodnou péči. K zajištění takové péče je přitom nezbytný urychlený rozvoj a distribuce nových nástrojů, včetně rychlých ambulantních diagnostických testů, bezpečných léků s rychlým účinkem a efektivní vakcíny proti TBC.

Z angličtiny přeložil David Daduč