sputum collection bottles Yawar Nazir/ZumaPress

Zahájit ofenzivu proti tuberkulóze

SOLNA, ŠVÉDSKO – K největším světovým zabijákům mezi nemocemi patří tuberkulóza. Jen v roce 2013 zapříčinila 1,5 milionu úmrtí, což zahrnuje pětinu úmrtí dospělých v zemích s nízkými příjmy. Odhadovaný počet osob, které se TBC každoročně nakazí, se sice snižuje, ale jedná se o velice pomalý pokles. Navíc vzhledem ke stoupající míře výskytu TBC rezistentní vůči více lékům by se trend mohl obrátit.

https://prosyn.org/zLpL5n4cs