0

Een offensief tegen tuberculose

SOLNA, ZWEDEN – Tuberculose is een van de dodelijkste ziekten ter wereld, en was alleen al in 2013 verantwoordelijk voor 1,5 miljoen doden, waaronder een vijfde van alle sterfgevallen onder volwassenen in lagelonenlanden. Alhoewel het geschatte aantal mensen dat jaarlijks tbc oploopt daalt, gaat dit erg langzaam. En gegeven het groeiende aantal besmettingen met multiresistente tbc zou deze trend zelfs omgedraaid kunnen worden.

Desalniettemin hebben we nu met zijn allen een kleine kans om tbc uit te roeien. Deze te verzilveren vereist de snelle ontwikkeling en verspreiding van: effectieve diagnostische middelen, nieuwe behandelingen met medicijnen, en innovatieve vaccins, samen met inspanningen om te verzekeren dat zorgstelsels goed uitgerust zijn om de juiste zorg aan te bieden. Dit zal geen makkelijke opgave worden.

Het goede nieuws is dat de internationale gemeenschap gretig lijkt om in actie te komen. De Mondiale Tbc Strategie voor na 2015 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die in mei 2014 werd onderschreven door de Wereldgezondheidsassemblee, stelt zich tot doel tbc in 2035 uitgeroeid te hebben. De Sustainable Development Goals, die in september officieel aangenomen zullen worden door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, voorzien dit doel vijf jaar eerder te bereiken.

De ontwikkeling en verspreiding van medicijnresistente tbc een halt toe roepen vereist een tweeledige mondiale inspanning: het garanderen van een vroege detectie en adequate behandeling van patiënten met tbc die wel gevoelig is voor medicijnen, en het vinden van nieuwe manieren om patiënten te behandelen die zijn geïnfecteerd met medicijnresistente vormen. Het probleem is dat de bestaande middelen voor de diagnose van tbc, de behandelingen, en de preventie ernstige beperkingen kennen.

Om te beginnen bestaat er geen snelle diagnostische veldtest voor tbc. In landen met lage inkomens is de meest voorkomende diagnostische methode sputum microscopie; een achterhaalde aanpak die er niet in slaagt tbc te herkennen in ongeveer de helft van alle geïnfecteerde patiënten, met een zelfs nog lager slagingspercentage voor kinderen, en patiënten die ook hiv hebben. Het is zelfs zo dat niet meer dan een op de tien kinderen met tbc door sputum microscopie wordt gediagnosticeerd.

Bovendien slaagt behandeling met de nu beschikbare medicijnen voor patiënten besmet met multiresistente tbc slechts een op de twee keer, zelfs in de meest ideale omstandigheden. En het therapeutische proces is zwaar; dit duurt minstens twee jaar en omvat tot 14,600 pillen en honderden injecties - met ernstige bijwerkingen.

Er is grote behoefte aan nieuwe tbc-medicijnen met baanbrekende werkingsmechanismes; niet alleen om multiresistente tbc te behandelen, maar ook om de behandelingsduur van medicijngevoelige tbc te verkorten. Op dit gebied is er enige hoop: Bedaquiline was onlangs het eerste nieuwe tbc-medicijn in veertig jaar dat werd goedgekeurd door de US Food en Drug Administration. Maar Bedaquiline moet zijn capaciteit om medicijnresistente tbc effectief te behandelen nog bewijzen, en er zijn hier zeer weinig andere kandidaten voor.

Er zijn gelijksoortige problemen op het gebied van preventie. Het Bacille de Calmette et Guérin (BCG) vaccin – het enige dat voor de ziekte beschikbaar is, en de belangrijkste pijler van de tbc-preventie – is slechts gedeeltelijk effectief. Terwijl het kinderen beschermt tegen de meest ernstige vormen van de ziekte, beschermt het niemand tegen de meest gangbare variant, longtuberculose. Als resultaat hiervan heeft het weinig effect gehad op de vermindering van het aantal tbc-besmettingen. En alhoewel meerdere nieuwe kandidaat-vaccins de eerste klinische testen hebben doorstaan, zal BCG nog jarenlang het enige beschikbare vaccin blijven.

De uitdaging is duidelijk enorm. Maar met miljoenen levens die op het spel staan is bakzeil halen duidelijk geen optie.

Het komt uiteindelijk allemaal neer op onderzoek, een feit dat erkend wordt in de mondiale strategie van de WHO. Maar het opvoeren van de investeringen in diagnostiek en behandelingen voor tbc kost meer geld dan er beschikbaar is. Van de geschatte 1,73 miljard euro die jaarlijks nodig is voor onderzoek en ontwikkeling werd er in 2013 slechts 589 miljoen euro geïnvesteerd.

Wat de zaak verder bemoeilijkt is dat de cruciale bijdragen van donoren (voorzien door een zeer select aantal actoren, voornamelijk overheidsorganisaties en filantropische groepen in de OESO-landen) afgelopen jaar met bijna 10% geslonken zijn. Momenteel ondersteunt één enkele filantropische donor, the Bill & Melinda Gates Foundation, meer dan 25% van het onderzoek naar nieuwe manieren om tbc te bevechten.

Net zoals in de private sector trekken farmaceutische bedrijven zich terug uit het onderzoek naar tbc, als onderdeel van een algemene trend weg van anti-infectieuze medicijnen richting de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor chronische ziekten. Pfizer stapte in 2012 uit het tbc-onderzoek, gevolgd door AstraZeneca in 2013 en afgelopen jaar door Novartis.

Het dichten van de investeringskloof en het beëindigen van de tbc-plaag zal de betrokkenheid van meer – en meer diverse – donoren vereisen. Als de private sector niet bereid is haar deel bij te dragen is het aan regeringen om met duurzaam engagement de handschoen op te pakken - gemanifesteerd in directe contributies, zowel als inspanningen om de juiste stimuli te creëren – om de SDG-doelstelling te halen die ze onderling zijn overeengekomen.

Kort samengevat vooronderstelt het uitroeien van de tbc-epidemie inspanningen om te verzekeren dat zorgsystemen capabel zijn de juiste zorg aan te bieden. En de juiste zorg vereist een snelle ontwikkeling en verspreiding van nieuwe middelen, waaronder snelle diagnostische veldtesten, veilige en snel werkende medicijnen, en een effectief tbc-vaccin.

Vertaling Melle Trap