sputum collection bottles Yawar Nazir/ZumaPress

Zahájit ofenzivu proti tuberkulóze

SOLNA, ŠVÉDSKO – K největším světovým zabijákům mezi nemocemi patří tuberkulóza. Jen v roce 2013 zapříčinila 1,5 milionu úmrtí, což zahrnuje pětinu úmrtí dospělých v zemích s nízkými příjmy. Odhadovaný počet osob, které se TBC každoročně nakazí, se sice snižuje, ale jedná se o velice pomalý pokles. Navíc vzhledem ke stoupající míře výskytu TBC rezistentní vůči více lékům by se trend mohl obrátit.

Teď se však před světem nakrátko otevřela příležitost TBC vymýtit. K jejímu využití bude zapotřebí rychle vyvinout a distribuovat účinné diagnostické nástroje, nová léčiva a inovativní vakcíny a doprovodit je úsilím, které zajistí, že zdravotnické soustavy budou vybaveny tak, aby dokázaly poskytovat řádnou péči. Nebude to ale jen tak.

Dobrou zprávou je, že mezinárodní společenství budí dojem, že se touží pustit se do díla. Globální strategie proti TBC vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací pro období po roce 2015 a schválená Světovým zdravotnickým shromážděním si vytyčila za cíl vykořenit TBC do roku 2035. Cíle udržitelného rozvoje (CUR), jež oficiálně v září schválí 193 členských států Organizace spojených národů, předpokládají dosažení této mety ještě o pět let dřív.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/zLpL5n4/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.