mullah walking Eric Lafforgue/Art in All of Us/Getty Images

Een door moellahs geleid ontwikkelingsmodel

ISLAMABAD – Een langlopend debat binnen de economische – en breder de sociale –  wetenschappen heeft als inzet hoe het best internationale hulp te bieden aan ontwikkelingslanden. Moeten de regeringen van deze landen vertrouwen op wijsheid van bovenaf uit donor-hoofdsteden? Of moeten ze zich concentreren op het financieren van oplossingen van onderaf gedicteerd door de ontvangers?

https://prosyn.org/bHhRphVnl