mullah walking Eric Lafforgue/Art in All of Us/Getty Images

Model rozvoje pod vedením mulláhů

ISLÁMÁBÁD – Jedna dlouhotrvající debata v ekonomii – a obecněji ve společenských vědách – se zabývá tím, jak rozvojovým zemím nejlépe poskytovat mezinárodní pomoc. Měly by vlády těchto zemí spoléhat na moudra přicházející shora od dárcovských zemí? Nebo by se dárci měli víc zaměřit na financování zdola vyrůstajících řešení, která si diktují příjemci?

https://prosyn.org/bHhRphVcs