riyadh skyline David Degner/Getty Images

Een duurzame economie voor de Arabische wereld

WASHINGTON, DC – De afgelopen decennia zijn miljoenen mensen in de Arabische wereld uit de extreme armoede verlost. Maar de vooruitgang dreigt nu te worden vertraagd of zelfs teruggedraaid te worden, als gevolg van een vicieuze cirkel van economische mislukkingen en gewelddadige wanorde. Om een dergelijke uitkomst te voorkomen moeten de Arabische landen snel stappen zetten om een duurzamere economie op te bouwen, ondersteund door een grotere creativiteit en vitaliteit van de privé-sector, verbeterde publieke diensten, en de creatie van regionale en mondiale publieke goederen.

De eerste stap naar de verwezenlijking hiervan is het onderkennen van de schaal en aard van de mogelijke barrières voor succes. De Arabische landen kampen vandaag de dag met trage bbp-groei en krapper wordende begrotingen. De ongelijke kansen op het gebied van de toegang tot onderwijs, training en gezondheidszorg – waarin die krappere begrotingen deels worden weerspiegeld – verscherpen de toch al groeiende ongelijkheid.

Zoals we in de regio hebben gezien, kunnen zulke omstandigheden de politieke polarisatie en gewelddadige conflicten bevorderen, met ontheemding, verlies van levens, verwoesting van infrastructuur en uit de hand lopende economische kosten als gevolg. Hoewel economische ontwikkeling geen waarborg is voor vrede, dragen ontwikkelingsfiasco's vaak bij aan extremisme en geweld, vooral wanneer de volkswoede samengaat met een gebrek aan institutionele legitimiteit. Het bestaan van conflicten in buurlanden, die destabiliserende overloop-effecten kunnen hebben, verhogen het gevaar van onrust.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/bsHsLnCnl