Pills Scott Barbour/Getty Images

Jak překonat tržní překážky nových antibiotik

LONDÝN – Ze striktního pohledu některých investorů je vychytralé finanční řízení firmy s cílem zvýšit cenu jejích akcií správná věc. Podle této omezené logiky by nás nemělo trápit, pokud cenu akcií farmaceutických firem nezvyšují nové objevy, nýbrž finanční operace, jako jsou zpětné odkupy akcií nebo účelové změny sídla společnosti.

Farmaceutický průmysl však není obor jako každý jiný. Je vnitřně spjatý s veřejným blahem a v minulosti nesčetněkrát přinesl léčebné inovace, bez nichž by společnost nedokázala bojovat s nemocemi. Ačkoliv jsou navíc spotřebitelem pacienti, za zboží často platí vlády. Dokonce i ve Spojených státech mají veřejní odběratelé minimálně čtyřicetiprocentní podíl na trhu s léky na předpis.

Vlády také financují velkou část výzkumu, na němž farmaceutický průmysl zakládá své zisky. Vláda Spojených států je největším světovým financovatelem lékařského výzkumu a vývoje; celosvětově daňoví poplatníci financují třetinu výdajů na zdravotnický výzkum. Nikoho by tedy nemělo překvapit, když politici trvají na tom, aby se inovační úsilí farmaceutických firem soustředilo na oblasti, které jsou nejpřínosnější pro daňové poplatníky a pacienty, a nikoliv na oblasti typu finančních manévrů, jež mohou být krátkodobě nejziskovější pro sektor samotný.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/VMR2UUm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.