22

Tajemství inovací

NEW YORK – Po celém světě panuje nesmírné nadšení pro onen typ technologických inovací, jež symbolizuje Silicon Valley. Nahlíženo touto perspektivou, americký důvtip představuje skutečnou komparativní výhodu, již se ostatní snaží napodobit. Je tu ale hádanka: není snadné přínosy těchto inovací najít ve statistikách HDP.

Současné dění je obdobou vývoje před několika desítkami let, v rané éře osobních počítačů. Ekonom Robert Solow, laureát Nobelovy ceny za průkopnickou práci o růstu, v roce 1987 bědoval: „Věk počítačů je vidět všude kolem, jen ne ve statistikách produktivity.“ To má několik možných vysvětlení.

Možná že HDP skutečně nepostihuje zlepšování životních úrovní, jež inovace počítačového věku přinášejí. Anebo jsou možná tyto inovace méně významné, než jejich fanoušci věří. Jak se ukazuje, kus pravdy je v obou pohledech.

Vzpomeňme si, jak se před několika lety, těsně před krachem Lehman Brothers, pyšnil svou inovativností finanční sektor. Vzhledem k tomu, že finanční instituce nasávaly nejbystřejší a nejtalentovanější lidi z celého světa, nic menšího by ani člověk nečekal. Při bližším ohledání ale vyšlo najevo, že většina inovací spočívala ve vynalézání dokonalejších způsobů, jak obalamutit ostatní, jak nepřistiženi (alespoň dost dlouhou dobu) manipulovat trhy a zneužívat tržní sílu.

V období, kdy do tohoto „inovativního“ sektoru proudily zdroje, byl růst HDP výrazně nižší než dřív. Ani v nejlepších dobách nedošlo ke zvýšení životních úrovní (s výjimkou bankéřů) a nakonec vše vyústilo v krizi, z níž se zotavujeme až teď. Čistý společenský přínos těchto „inovací“ byl záporný.

Rovněž bublina internetového obchodování, která tomuto období předcházela, se vyznačovala novátorstvím – byly tu weby, kde si člověk mohl objednat krmivo pro psa i nealko nápoje. Tato éra za sebou alespoň zanechala výkonné vyhledávače a infrastrukturu optických vláken. Není však vůbec snadné zhodnotit, jak naši životní úroveň ovlivnily úspory času plynoucí z nakupování na internetu či úspory nákladů, jež mohla přinést zostřená konkurence (díky snazšímu porovnávání cen online).

Jasné by měly být dvě věci. Zaprvé, výnosnost inovací nemusí být vhodným měřítkem jejich čistého přispění k životní úrovni. V naší ekonomice, kde vítěz bere vše, novátor, který vyvine lepší web k prodeji a distribuci krmiv pro psy, může přilákat všechny uživatele internetu na světě, aby si od něj objednali psí žrádlo, a přijde si tak k obrovským ziskům. Jenže bez jeho zásilkové služby by většinu těchto výnosů získali jiní. Přispění takového webu k hospodářskému růstu je ve skutečnosti nejspíš relativně malé.

Navíc jestliže určitá inovace, například bankomaty, vede ke zvýšení nezaměstnanosti, nic z jejích společenských nákladů – ani strádání propuštěných, ani nárůst fiskálních výdajů za výplaty dávek v nezaměstnanosti – se do ziskovosti firem nepromítne. Měření HDP rovněž nereflektuje cenu vyšší nejistoty, již mohou pociťovat lidé silněji ohrožení ztrátou pracovního místa. Neméně významné je, že často přesně nereflektuje zlepšení společenského blahobytu, které z inovací plyne.

V jednodušším světě, kde inovace prostě znamenaly snížení nákladů, řekněme na výrobu automobilu, bylo snadné určit hodnotu novinky. Když se ale inovace týká kvality automobilu, úkol už je mnohem těžší. V jiných oborech je to ještě zřetelnější: jak přesně zhodnotit skutečnost, že při operaci srdce je dnes díky pokroku lékařství vyšší pravděpodobnost úspěchu než dřív, což vede k výraznému nárůstu očekávané délky dožití a kvality života?

Člověk se přesto nedokáže ubránit nemilému pocitu, že po zohlednění všech okolností může být příspěvek současných technologických inovací k dlouhodobému růstu životních úrovní výrazně menší, než tvrdí jeho nadšení propagátoři. Mnoho duševního úsilí se věnuje vymýšlení lepších způsobů maximálního zužitkování reklamních a marketingových rozpočtů – zacílení na klienty, zejména zámožné, kteří by si produkt skutečně mohli koupit. Životní úrovně by se ale mohly zvýšit výrazněji, kdyby se tento novátorský talent nasměroval do základního výzkumu – nebo i do aplikovanějšího vývoje, který by přinesl nové produkty.

Ano, být lépe propojeni, pomocí Facebooku či Twitteru, je cenné. Jak ale tyto inovace porovnat s novinkami, jako byl laser, tranzistor, Turingův stroj a mapování lidského genomu, z nichž každý vyústil v záplavu transformačních výrobků?

Ovšemže máme důvod si s úlevou oddychnout. Nevíme sice, jak mnoho současné technologické inovace přispívají k našemu blahobytu, ale víme alespoň, že na rozdíl od vlny finančních inovací, jimiž se vyznačovala globální ekonomika před krizí, je jejich účinek pozitivní.

Z angličtiny přeložil David Daduč