Věk udržitelného rozvoje

NEW YORK – John F. Kennedy před půlstoletím poznamenal, že „člověk má ve svých smrtelných rukou moc odstranit všechny formy lidské bídy i všechny formy lidského života“. Jeho slova k nám dnes promlouvají s obzvláštní naléhavostí.

Naše generace skutečně může skoncovat s odvěkou metlou krajní chudoby. Stejně tak ovšem lidská činnost může degradací životního prostředí zničit planetární systém, na němž závisí život.

Z nezbytí jsme tedy vstoupili do Věku udržitelného rozvoje. Jsem proto mimořádně potěšen, že v lednu 2014 otevírám bezplatný globální online univerzitní kurz téhož jména. (Zájemci o zápis do kurzu se mohou registrovat zde.) Doufám, že kurzem projdou lidé z celého světa – a že se pak zapojí do úsilí o dosažení udržitelného rozvoje, které bude trvat celou generaci.

https://prosyn.org/ZFO4m2Rcs