2

Onderwijs eerst

LONDEN – Veel te lang heeft de zaak van het universeel onderwijs op de achtergrond gestaan bij andere grote internationale bewegingen voor verandering. Vanwege twee nieuwe redenen die het hart vormen van de lancering van het ‘Onderwijs Eerst’ initiatief van de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon, is onderwijs teruggekeerd naar zijn rechtmatige plaats bovenaan de agenda voor mondiaal beleid.

Ten eerste en als belangrijkste zijn jongeren zelf de grootste pleitbezorgers van een universele educatie voor jongens en meisjes geworden. Jonge mensen (vooral meisjes) die weigeren stil te blijven terwijl ze kansen ontzegd worden, hebben een van de grote burgerbewegingen van onze tijd op gang gebracht.

Weinigen zullen onbewogen blijven bij het moedige gevecht van het jonge Pakistaanse meisje Malala Yousafzai nadat de Taliban haar in het hoofd schoten omdat ze had aangedrongen op het recht van jonge meisjes op educatie. De enorme publieke steun voor de zaak waar zij voor vecht in Pakistan en elders is maar weinigen ontgaan.

Evenzo hebben we in recente maanden ook de oprichting door schoolgaande meisjes in Bangladesh gezien van kinderhuwelijk-vrije-zones, gericht op de verdediging van het recht van meisjes om naar school te gaan in plaats van tegen hun wil uitgehuwelijkt te worden als tienerbruiden. In India heeft de ‘Global March Against Child Labor’, geleid door de voorvechter van kinderrechten Kailash Satyarthi, duizenden jonge jongens en meisjes gered van een leven in slavernij in fabrieken, workshops en als huisbediende en verzekerd dat ze teruggaan naar school.

Deze uitingen door jongens en meisjes die hun recht op onderwijs opeisen hebben het gevecht voor basiseducatie onmogelijk om te negeren gemaakt. Als gevolg hiervan voelt elke regering nu een nog grotere druk om te voldoen aan he tweede doel van de mondiale Millenniumdoelstellingen (het bereiken van een universele basiseducatie) eind 2015.

Maar een tweede wereldwijde kracht heeft het onderwijs ook tot het centrum van aandacht gemaakt op de beleidsagenda van veel landen: de grotere erkenning van het belang van onderwijs door degenen die onderzoeken waarom landen succesvol zijn of falen. Jarenlang hebben academici erover gedebatteerd of cultuur, instituties, ideologie of hulpbronnen er voor zorgen dat sommige landen achterop raken. Vandaag de dag ziet een groeiend aantal schrijvers, onderzoekers en beleidsmakers het cruciale verband tussen educatie en nationaal economisch succes.

De inzet van menselijk kapitaal is een belangrijke factor geworden in de uitleg waarom sommige landen vast blijven zitten in een ‘middeninkomensval’ en waarom anderen niet uit een lage inkomensstatus kunnen geraken. En onderzoek dat inventaris maakt van het menselijk kapitaal van een land concentreert zich nu op de kwantiteit aan basisvaardigheden, gekwalificeerde afgestudeerde mankracht en expertise in onderzoek en ontwikkeling.

Onderwijs op de eerste plaats stellen is urgent in als je kijkt naar de wereldwijde schaal van verspilling van talent en potentieel. Zo’n 57 miljoen kinderen gaan nog steeds niet naar school, 500 miljoen meisjes zullen nooit de middelbare school afmaken waar ze recht op hebben en er zijn nog steeds 750 miljoen volwassenen analfabeet.

Het verband tussen educatie en economisch succes maakt het aanbieden van kwaliteitsonderwijs en training ook zeer belangrijk voor het zakenleven. Volgens het ‘McKinsey Global Institute’ zullen we in 2020 last hebben van het duo probleem van een tekort aan 40 miljoen werknemers met vaardigheden en tot zo’n 95 miljoen laagopgeleide arbeiders. Tegen 2030 zal de mondiale beroepsbevolking van 3,5 miljard mensen 1 miljard arbeiders omvatten die geen middelbare school hebben, wat de economische vooruitzichten van hun landen aanzienlijk belemmert.

Als resultaat hiervan zullen bedrijven bij het uitblijven van directe actie waarschijnlijk een groot gebrek aan vaardigheden ondervinden, in het bijzonder in opkomende markten en ontwikkelingslanden, waar de meeste economische activiteit zich zal concentreren. Het cijfer van analfabetisme bij volwassen is in Somalië 63% en in Nigeria 39%, In Soedan gaan er meer meisjes dood bij de geboorte dan er de basisschool afmaken.

Tenzij we iets doen, zal halverwege de eeuw de mondiale economie gekarakteriseerd worden door een enorme verspilling van talent en door ongelijke kansen. Volgens nieuwe cijfers uit het aanstaande boek van het ‘Wittgenstein Center’; World Population and Human Capital in the 21th Century, zal slechts 3% van de volwassenen in Mali en Mozambique hoger onderwijs hebben genoten in 2050, het verwachte cijfer is slechts 4% in Niger, Liberia, Rwanda en Tsjaad en slechts 5% in Malawi en Madagaskar. Terwijl de voorspelling voor geheel Noord-Amerika 60% is, is deze voor Sub-Sahara Afrika 16%.

Dit soort getallen onthullen een wereld die verdeeld is tussen degenen die wel en geen kansen op onderwijs hebben, met grote mogelijke repercussies, niet alleen in termen van gebrek aan vaardigheden en economische verspilling, maar ook in termen van sociale stabiliteit. De woorden van wijlen opperrechter van het Amerikaans Hooggerechtshof Earl Warren in ‘Brown v. Board of Education’, die de legale basis wegnamen voor raciale segregatie op Amerika’s publieke scholen, zijn vandaag de dag niet minder relevant: ‘het is twijfelachtig dat er van enig kind redelijkerwijs verwacht mag worden om te slagen in het leven als het de kans op onderwijs wordt ontzegd’. Zoals Warren het zei: ‘Zo’n kans is een recht dat toegankelijk moet zijn voor een ieder op dezelfde voorwaarden’.

We hebben nog net iets meer dan twee jaar om basisscholing van een privilege voor sommigen tot een recht voor allen te maken. Secretaris-Generaal Ban en ik zijn vastbesloten om elke dag tot die deadline in december 2015 zo hard te werken als we kunnen om te verzekeren dat elk kind naar school gaat.

Vertaling M. Trap