Quarantine ward Tim Brakemeier/Getty Images

Zabraňování další pandemii

SYRAKUSY – Nedávná vypuknutí epidemií, jako je Ebola a Zika, demonstrovaly potřebu předcházet pandemiím a zvládnout je ještě než se objeví. Nicméně naprostá rozdílnost, odolnost a přenosnost smrtelných nemocí také zdůraznili, v tom nejdrsnějším smyslu, jak obtížná je prevence a zamezení šíření.

Jedna hrozba pro naši připravenost je naše spojitost. Bylo to díky mezinárodnímu cestování, že se v posledních letech viry dengue, chikungunya a Zika byly schopné svézt z východu na západ, kdy způsobily masivní vypuknutí epidemií v Americe a Karibiku. Další hrozba je obyčejnější: neschopnost shodnout se na penězích. Ať už je důvod jakýkoliv, faktem je, že dokud budou lidé selhávat v organizaci kolektivní a komplexní obrany, budou infekční choroby nadále páchat velké škody – s katastrofálními dopady.

Vybudování efektivní strategie prevence a zamezení šíření – bio příprava – je nejlepší způsob, jak redukovat riziko globální nákazy. Připravenost vyžaduje koordinaci mezi agenturami a finančníky, nutnou k vytvoření sítí, které umožňují rychlé nasazení a přístup k vakcínám, lékům a protokolům, které limitují přenos choroby. Jednoduše řečeno, příprava na další pandemii neznamená pouze vytváření globálních kapacit, ale také platbu za ně.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/p3avT3acs