Quarantine ward Tim Brakemeier/Getty Images

Zabraňování další pandemii

SYRAKUSY – Nedávná vypuknutí epidemií, jako je Ebola a Zika, demonstrovaly potřebu předcházet pandemiím a zvládnout je ještě než se objeví. Nicméně naprostá rozdílnost, odolnost a přenosnost smrtelných nemocí také zdůraznili, v tom nejdrsnějším smyslu, jak obtížná je prevence a zamezení šíření.

Jedna hrozba pro naši připravenost je naše spojitost. Bylo to díky mezinárodnímu cestování, že se v posledních letech viry dengue, chikungunya a Zika byly schopné svézt z východu na západ, kdy způsobily masivní vypuknutí epidemií v Americe a Karibiku. Další hrozba je obyčejnější: neschopnost shodnout se na penězích. Ať už je důvod jakýkoliv, faktem je, že dokud budou lidé selhávat v organizaci kolektivní a komplexní obrany, budou infekční choroby nadále páchat velké škody – s katastrofálními dopady.

Vybudování efektivní strategie prevence a zamezení šíření – bio příprava – je nejlepší způsob, jak redukovat riziko globální nákazy. Připravenost vyžaduje koordinaci mezi agenturami a finančníky, nutnou k vytvoření sítí, které umožňují rychlé nasazení a přístup k vakcínám, lékům a protokolům, které limitují přenos choroby. Jednoduše řečeno, příprava na další pandemii neznamená pouze vytváření globálních kapacit, ale také platbu za ně.

https://prosyn.org/p3avT3acs